Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Kennisdelen bij Torenhof met oog voor diversiteit

Project
Vanaf november 2012 werkt het lectoraat gHRM aan een project rondom sociale innovaties in de zorg. Vivium Zorggroep heeft gevraagd onderzoek te doen naar de manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren met behulp van sociale innovaties en daarbij het werkplezier van medewerkers te vergroten.

Bij sociale innovatie is het belangrijk dat medewerkers hun talenten willen en kunnen inzetten en dat werkomstandigheden worden gecreëerd die het mogelijk maken om te leren en werkprocessen te verbeteren of te vernieuwen.

Werkprocessen

Dit onderzoek is er op gericht om het leervermogen van een team van zorgmedewerkers te verhogen om zo het vermogen om werkprocessen te verbeteren en vernieuwen te vergroten. De werkprocessen waar het hier om gaat zijn het schriftelijk rapporteren en overdragen binnen de zorg en het gebruik van technologische hulpmiddelen bij het verlenen van zorg. Om het leervermogen te kunnen vergroten is oog nodig voor de diversiteit van medewerkers en bewoners.

Onderzoeksvragen

In deze samenwerking tussen Torenhof en het lectoraat gHRM staat de volgende vraag centraal:

Hoe leren laag- en middelbaar geschoolde zorgmedewerkers van elkaar en in teams?

Samen met de opdrachtgever heeft het lectoraat gHRM bij dit project de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • het motiveren van medewerkers om nieuwe communicatiemethoden te ontwikkelen en daarbij gebruik te maken van digitale middelen;
  • het mogelijk maken om nieuwe (digitale) communicatiemiddelen te benutten voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg;
  • het verspreiden van de resultaten van het onderzoek, zodat andere zorginstellingen hiervan kunnen leren.
Aan de hand van case beschrijvingen worden de uitdagingen en belemmeringen geschetst rond sociale innovatie in de zorg.
Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 17 jan 2013