Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

De stad Amsterdam als klaslokaal en onderzoekslab

Project
Ervaringen en dillema's aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Waarom? Hogeronderwijsinstellingen zien de stad steeds meer als een interessante leeromgeving voor hun studenten en als onderzoeksobject. Tegelijkertijd zijn er organisaties in de stad die zich met grootstedelijke vraagstukken bezighouden zoeken naar manieren om studenten en onderzoekers te betrekken bij hun strategieën, beleid en praktijk. Er gebeurt al van alles, maar hoe werkt deze samenwerking eigenlijk, en hoe kan het beter?

Wat? In dit nieuwe onderzoeksproject onderzoeken we de stedelijke betrokkenheid van studenten, docenten en onderzoekers aan de HvA. We beschrijven verschillende concrete cases waar HvA en stedelijke beleidsmakers elkaar vinden. We gaan op zoek naar mogelijke synergieën, maar ook naar conflicten, uitdagingen en dilemma's die zich voordoen als stad en HvA samenwerken.

Per samenwerkingsproject kijken we naar een aantal aspecten:

1) de opzet, organisatie en het 'business model' van de samenwerking

2) de verworven vaardigheden van studenten

3) de veranderende rol van de docent

4) academische resultaten/spin-offs die voortkomen uit het samenwerkingsverband en

5) verwachtingen van de opdrachtgevende/begeleidende organisatie.

Case studies We analyseren onder andere de volgende case studies:

  • De minor 'City Marketing in Europe' ; studenten uit Amsterdam, Barcelona en Parijs analyseren het aanbod en de kwaliteit van internationale studentenhuisvesting in deze steden;
  • Het BOOT initiatief; vanuit een aantal afdelingen van de hogeschool wordt door studenten aan projecten in probleembuurten van Amsterdam gewerkt. Zij helpen daar buurtbewoners en lokale bedrijven;
  • Semester Project Marketing/Commerce; gedurende een semester analyseren groepen studenten het gebruik van ICT en nieuwe media door toeristen in Amsterdam en Parijs en ontwikkelen zij aanbevelingen voor culturele instanties;
  • Design in Society programma; in samenwerking met Pakhuis de Zwijger ontwerpen multidisciplinaire studententeams scenario's voor Amsterdam 2024;
  • Peperclip ; studententeams richten een bedrijf op en pitchen om een stedelijk onderzoek/consultancy project te winnen.
Resultaten? Het project analyseert de opgedane ervaringen systematisch. Al met al hopen we diepgaandere inzichten te krijgen in hoe we effectief stedelijke uitdagingen kunnen koppelen aan studenten- en onderzoeksopdrachten, als basis voor een diepere betrokkenheid en meer voordelen voor studenten, docenten en betrokken organisaties.

De resultaten zullen in een boek gepubliceerd worden; Verder willen we een brede discussie over dit thema voeren worden met HvA onderwijsmedewerkers en stedelijke organisaties, met als doel om de relatie HvA-stad verder te inhoud te geven en te professionaliseren.

Willem van Winden , lector Amsterdamse Kenniseconomie, leidt het project; de hoofdstukken van de casestudies zullen worden geschreven door een aantal onderzoekers en docenten die bij de programma's betrokken zijn. De eerste resultaten verwachten we rond juni 2013, in oktober gaan we een conferentie organiseren. Meer details volgen later.

Contact: w.van.winden@hva.nl

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 12 feb 2013