Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

De ontwikkeling en waardering van de arbeidsvermogens van oudere werknemers

Project
Promotieonderzoek door Joop Zinsmeister.

Promotor: Prof. Dr. Jac van Hoof (Radboud Universiteit)

Co-promotor: Dr. Martha Meerman .

Dit promotieonderzoek is gestart in 2007 en wil een bijdrage leveren aan het zoeken van een oplossing voor het vraagstuk van de ouder wordende werknemers. Niet alleen in theoretische zin, maar zeker ook gericht op de praktijk van alle dag. Dit onderzoek vloeit voort uit de gevoelde noodzaak om oudere werknemers meer te waarderen op hun kwaliteiten. Het Flevohuis en de Westfriese hrm functionaris van bouwbedrijven formuleerden de vraag voor het praktijk promotieonderzoek.

Het onderzoek wil de waardering voor ouderen op de voorgrond zetten in tegenstelling tot de veel voorkomende deficiëntiebenadering, waarin gekeken wordt naar wat oudere werknemers allemaal niet meer kunnen en/of waar ze tegen beschermd moeten worden. Ook als nagedacht wordt over het vermogen van oudere werknemers om zich te ontwikkelen, ligt dikwijls het accent bij de opvatting dat oudere werknemers allerlei vormen van veroudering (obsoletie) laten zien. Het promotieonderzoek probeert een alternatief te ontwerpen.

Dit project is een onderdeel van het thema 'Leren op de werkplek' .

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 28 mrt 2012