Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Spreekuren

Project

Heeft u een juridische, algemeen maatschappelijke of financiële vraag maar weet u het antwoord daarop niet te vinden? Dan kunt u geheel kosteloos terecht bij een van onze BOOT-spreekuren.

De spreekuren worden gegeven door studenten die onder begeleiding staan van professionals. Hierdoor krijgt u altijd een vakkundig advies. Daarnaast werken de studenten nauw samen met organisaties in de wijk waardoor zij u zeer gericht kunnen doorverwijzen. Wilt u, net als zo’n 50 andere bewoners uit Amsterdamse wijken per week, gebruik maken van de BOOT-spreekuren, lees dan wat het Juridisch, Algemeen Maatschappelijk of het Financieel Spreekuur voor u kan betekenen.

BOOT werkt intensief samen met de volgende (partner)organisaties:

 • Sociaal Raadslieden
 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Voedselbank
 • Schuldhulpverlening
 • Advocatenkantoren
 • Gemeentelijke afdelingen
 • Het Juridisch Loket
 • Vrijwilligersorganisaties

Met sommige van deze organisaties worden gezamenlijk specialistische activiteiten ontwikkeld, zoals een belastingspreekuur en voorlichting rondom onderwerpen als schuldsanering, consumentenrecht en wetswijzigingen. Kortom, BOOT biedt een groot juridisch en maatschappelijk netwerk waar u kosteloos en vrijblijvend gebruik van kunt maken.

Op afstand ondersteuning ontvangen bij uw belastingaangifte?

Bekijk de video waarin de studenten van de minor Financieel Advies en Ondersteunen u op afstand meenemen in het doen van belastingaangifte.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Heeft u een juridische vraag? Dan nodigen wij u graag uit voor Het Juridisch Spreekuur. Dit spreekuur wordt geleid door hbo-studenten die praktijkonderwijs volgen in de opleidingen Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. Zij kunnen u met hun praktijkkennis en –ervaring verder helpen met uiteenlopende juridische vragen.

Wat zijn juridische vragen?

 • Arbeid en inkomen
  - Mag ik tijdens mijn ziekte of zwangerschap worden ontslagen?
  - Wat kan ik tegen mijn ontslag doen?
 • Consumentenrecht
  - Ik heb iets gekocht via internet, maar ik heb het product niet ontvangen. Wat kan ik hiertegen doen?
 • Wonen
  - Wat kan ik tegen het achterstallig onderhoud van mijn huurwoning doen?
  - Welke gebreken komen voor rekening van de huurder en welke van de verhuurder?
 • Belastingen
  -
  Ik moet mijn zorgtoeslag terugbetalen, kan ik daar bezwaar tegen maken?
  - Kan ik mijn belastingaanslag ook in termijnen betalen, en zo ja, hoe?

Wat doen onze studenten voor u?

Of anders gezegd, wat mag u van BOOT verwachten? In ieder geval het volgende: onze studenten voeren intakegesprekken en stellen naar aanleiding daarvan schriftelijke adviezen op. Daarnaast kunnen zij juridische brieven en bezwaarschriften opstellen namens u. Ook nemen zij contact op met instellingen en wordt er, indien mogelijk, getracht het geschil onderling op te lossen. Uiteraard gebeurt dit alles in nauwe samenwerking met vakdocenten en professionals.

Gedurende een periode van 5 tot 10 maanden behartigen de studenten bij Het Juridisch Spreekuur de belangen van Amsterdamse wijkbewoners. Na deze periode wordt het stokje overdragen aan een nieuwe groep enthousiaste studenten.

Heeft u een maatschappelijke vraag of probleem dan nodigen wij u graag uit voor het Algemeen Maatschappelijk Spreekuur. Dit spreekuur wordt geleid door bbo-studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zij kunnen u met hun praktijkkennis en –ervaring verder helpen met uiteenlopende maatschappelijke vragen.

Wat zijn maatschappelijke vragen?

 • Thuissituatie & opvoeding

- Ik maak me zorgen over de schoolprestaties van mijn kinderen, wat kan ik daar aan doen?

- Ik ga scheiden, waar krijg ik allemaal mee te maken?

 • Wonen

- Ik ben op zoek naar een andere woning, kan ik een urgentieverklaring krijgen?

- Ik heb een lekkage in mijn huurwoning, hoe pak ik dat aan?

 • Werk & opleiding

- Ik ben op zoek naar werk, kan ik hulp krijgen bij het opstellen van een cv?

- Ik wil weer naar school gaan, hoe vind ik een opleiding die bij mij past?

 • Administratie & financiën

- Mijn administratie is onoverzichtelijk, kan ik hulp krijgen bij het op orde brengen?

- Ik zou graag meer inzicht krijgen in mijn inkomsten en uitgaven, hoe kan ik dat krijgen?

 • Formulieren

- Ik wil graag hulp bij het invullen van een aanvraag voor huurtoeslag.

- Hoe vul ik een kwijtscheldingsformulier in?

Wat doen onze studenten voor u?

Het beantwoorden van een algemee maatschappelijke vraag begint vaak met het vinden van begrip en een luisterend oor. Dus loopt u rond met een dergelijke vraag stap dan gerust eens binnen tijdens het Algemeen Maatschappelijk Spreekuur. Daar luisteren wij naar uw probleem en helpen bij het vinden van een oplossing. Bovendien helpen onze studenten – indien nodig – bij het vinden van een geschikte (partner)organisatie die u verder kan helpen.

Tegenwoordig zijn financiële producten en diensten vaak erg ingewikkeld. Het is daarom niet zo vreemd dat veel mensen moeite hebben hun financiële zaken te overzien en beheren. Herkent u dat probleem dan is het raadzaam eens een bezoek te brengen aan ons Financieel Spreekuur. Dit spreekuur wordt gegeven door speciaal getrainde studenten van de minoropleiding Financieel Advies en Ondersteuning. U kunt als persoon, maar ook als organisatie, bij hen terecht voor kosteloze, financiële ondersteuning op het gebied van toeslagen, belastingaangiften, verzekeringen, pensioenen, lenen en sparen.

Wat zijn financiële vragen?

Financiële vragen zijn vragen over geldzaken zoals:

 • Waarover betaal ik belasting?
 • Welke verzekering past bij mij?
 • Wat zijn de gevolgen van een lening?
 • Hoe is mijn pensioen geregeld?

Wat doen onze studenten voor u?

Allereerst kunt u met financiële vragen bij ons terecht voor advies. Graag helpen onze studenten met het zoeken naar antwoorden op financiële vragen en problemen. Zo kunnen zij u helpen bij het maken van een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven. En heeft u al schulden? Dan maken zij samen met u een plan hoe deze te saneren. Mocht u zeer complexe en/of specifieke vragen hebben dan kunnen onze studenten u (in overleg met professionals) doorverwijzen naar geschikte organisaties. Zo laten we u niet met lege handen staan.

Wilt u buiten het spreekuur advies ontvangen, mail dan naar fao@hva.nl

Gepubliceerd door  BOOT 11 september 2020

Project Info

Startdatum 01 okt 2008