Hogeschool van Amsterdam

BOOT

De Amsterdamse Zaak

Ex-ondernemers

Project

De Amsterdamse Zaak is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, afdeling Ondersteuning Ondernemers en BOOT. Binnen dit programma helpen studenten ex-ondernemers die in de schulden zitten en een schuldsaneringstraject willen doorlopen. Studenten Bedrijfseconomie van de HvA en studenten Bedrijfsadministratie of Assistent-Accountant van het ROCvA helpen door de boekhouding en belastingaangiftes van de ex-ondernemers te behandelen. Het voornaamste doel is dat de ex-ondernemers een schuldsaneringstraject kunnen doorlopen en financieel zelfredzaam worden.

Traject

STAP 1
Er wordt door afdeling Ondersteuning Ondernemers (gemeente Amsterdam) bepaald of de klant al dan niet wordt doorverwezen naar de Amsterdamse Zaak. De klant verzamelt alvast alle relevante administratie, benodigd voor het op orde krijgen van de boekhouding;
STAP 2
De Amsterdamse Zaak houdt een intakegesprek met de doorverwezen klant en brengt de hulpvraag in kaart;
STAP 3
Per klant worden er tijdens het intakegesprek o.a. afspraken gemaakt over leveringstermijnen. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken wordt in overleg met de afdeling Ondersteuning Ondernemers besloten tot voortzetting of stopzetting van deelname aan de Amsterdamse Zaak;
STAP 4
Na een succesvol traject wordt de ondernemer terug overgedragen aan de afdeling Ondersteuning Ondernemers, waarop hij/zij kan worden (terug)verwezen naar MaDi of Zuidweg & Partners voor een schuldhulpverleningstraject.

Ook bij een niet succesvol traject vindt terugkoppeling plaats naar de afdeling Ondersteuning Ondernemers.

Aanmelding

De Amsterdamse Zaak neemt voor dit traject uitsluitend klanten met een doorverwijzing van afdeling Ondersteuning Ondernemers in behandeling. Klanten die hiervoor in aanmerking komen, voldoen aan de voorwaarden als:

• Deze persoon een ex-ondernemer is;
• Het inkomen op bijstandsniveau is;
• Er belastingaangiftes gedaan moeten worden;
• Het gaat om een problematische schuldenpositie;
• Het de verwachting is dat de klant benodigde bronnen (facturen, bankafschriften etc.) kan aanleveren om te administreren.

Samenwerking

Voor dit programma werkt BOOT samen met de gemeente Amsterdam. Zij verwijzen de cliënten door naar BOOT. Daarnaast zijn er experts aangesloten bij de Amsterdamse Zaak. Docenten begeleiden de studenten bij alle vragen en knelpunten die zij tegenkomen tijdens de boekhouding en de belastingaangifte van de ondernemingen. Voor de definitieve afhandeling van een dossier van een cliënt zijn er ook vrijwillige (voormalige) Belastingdienstambtenaren aangesloten bij de Amsterdamse Zaak.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen via DAZ@HvA.nl.

Gepubliceerd door  BOOT 17 april 2018

Project Info

Startdatum 15 mrt 2018