Hogeschool van Amsterdam

BOOT

BOOT (Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling)

Project

BOOT staat voor Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling en is het zichtbare bewijs dat de HvA een maatschappelijk-verantwoorde instelling is. Via BOOT verbindt de HvA zich met Amsterdamse aandachtswijken door studenten in te zetten in die buurten waar de grootstedelijke problemen het grootst zijn en talentontwikkeling het meest nodig is.

Daarom heeft BOOT een scherp oog voor talent: talenten in de buurt, maar ook voor de talenten van studenten, professionals, onderzoekers en medewerkers van de HvA. Op die manier levert BOOT een structurele bijdrage aan de sociaaleconomische wijkaanpak en – ontwikkeling van de stadsdelen Oost, Zuidoost en Nieuw-West. Deze bijdrage komt tot stand in samenwerking met de Amsterdamse stadsdelen, woningcorporaties en de HvA.

De ideale mix

Door het onderwijs te verplaatsen naar de wijk en daar te leren, te werken en te onderzoeken wordt de stad ondersteund door studenten. De studenten worden wereldwijs en leren de stad Amsterdam kennen.

Opscheppen maar!

Per jaar leveren 500 studenten gedurende 5 á 10 maanden diensten aan ruim 1000 bewoners en 110 organisaties. Voor de stad levert dit 500 buurtwinkel bezoeken per week op! Voor de HvA levert dit 7000 ECTS en 2000 uren talentontwikkeling in een grootstedelijke context op.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 oktober 2017

Project Info

Startdatum 01 jan 2014

Locatie

Wibauthuis (WBH)

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

020 595 4955