Hogeschool van Amsterdam

BOOT

BOOT Oost

Project

BOOT staat voor Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling en is het zichtbare bewijs dat de HvA een maatschappelijk-verantwoorde instelling is. Via BOOT verbindt de HvA zich met Amsterdamse aandachtswijken door studenten in te zetten in die buurten waar de grootstedelijke problemen het grootst zijn en talentontwikkeling het meest nodig is.

Gepubliceerd door  BOOT 20 oktober 2015