Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Pilot Regio Monitor

Onderzoek naar problematisch drugsgebruik onder jongeren

Project

Verslavingskunde Nederland (VKN) heeft onderzoeker Ton Nabben van Urban Governance and Social Innovation gevraagd om in navolging van Antenne, de Amsterdamse drugsmonitor, een landelijke panelmonitor over problematisch druggebruik bij jeugdgroepen op te zetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle verslavingszorginstellingen in Nederland.

Wanneer (nieuwe) ontwikkelingen onder jeugdgroepen systematisch in kaart worden gebracht, zijn verslavingsinstellingen beter in staat om een goede vertaalslag te maken naar gerichte preventie bij problematische gebruikersgroepen. De landelijke panelmonitor zet in op vroege signalering en hoopt daarmee bij te dragen aan meer kennis over risicogedrag van (problematische) groepen in diverse regio's in heel Nederland. Het Amsterdamse Antenne model is daarbij het uitganspunt.

Gepubliceerd door  Urban Governance 21 januari 2020