Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het in beeld brengen en versterken van jongerenwerk in VO-scholen

Twee nieuwe onderzoeksprojecten

Project

In toenemende mate vindt jongerenwerk in VO-scholen plaats. Hoe staat het ervoor, wat levert het op, en hoe kan het worden versterkt?

In steeds meer gemeenten vindt jongerenwerk in school plaats zoals in de regio’s Arnhem en Amsterdam. In beide regio’s onderzoeken we hoe jongerenwerk in school ervoor staat, wat het oplevert, en hoe het versterkt kan worden.

In Arnhem zijn we afgelopen januari samen met jongerenwerkaanbieder AM Supportteam en drie VO-scholen gestart. In Amsterdam zijn we afgelopen april gestart samen met jongerenwerkaanbieders Dock, Swazoom, Combiwel, The Mall, PerMens, en Dynamo; het samenwerkingsverband VO-scholen in Amsterdam; en de gemeente Amsterdam. De projecten worden eind december 2022 afgerond.

In beide projecten ontwikkelen we gezamenlijk een monitorinstrument om de implementatie en effectiviteit van jongerenwerk in school te meten. Ook doorlopen de jongerenwerkaanbieders en VO-scholen een leerlijn waarin zij jongerenwerk in school in beeld brengen met het monitorinstrument en jongerenwerk in school versterken.

Vanaf september 2021 tot februari 2022 worden studenten en docenten van de minor Jongerenwerk in de Grote Stad van de Hogeschool van Amsterdam in de Werkplaats Jongerenwerk betrokken bij het in beeld brengen en versterken van jongerenwerk in school tijdens de leerlijn.

De projecten leveren een monitorinstrument op om de implementatie en effectiviteit (op het derde niveau van de effectladder) van jongerenwerk in school te meten. Daarnaast schrijven we twee artikelen in vakbladen over enerzijds de implementatie en effectiviteit van jongerenwerk in school, en anderzijds over hoe jongerenwerk in school versterkt kan worden.

Deze twee onderzoeksprojecten zijn een vervolg op vier onderzoeksprojecten die al verricht zijn naar de samenwerking van jongerenwerk en VO-scholen. Via deze projecten heeft Lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk samen met zes jongerenwerkorganisaties en scholen voor voortgezet onderwijs inzicht gekregen in hoe de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs het beste vorm kan krijgen en wat het bij kan dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jeugd, een positief pedagogisch klimaat en preventie van polarisatie en radicalisering.

Het projectteam van Youth Spot bestaat uit Stijn Sieckellink, lector; Willeke Manders, projectleider; en Rosa Koetsenruijter en Tara van Dijk, onderzoekers.

Voor meer informatie:

mw. Dr. W.A. Manders

Senior Onderzoeker

w.a.manders@hva.nl |T: 06-53157975

Gepubliceerd door  AKMI 31 mei 2022

Project Info

Startdatum 12 jul 2021
Einddatum 31 dec 2022