Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Youth Organizing

Project

In 2013-2016 verricht het lectoraat Youth Spot samen met 25 studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad onderzoek naar de uitvoering van Youth Organizing binnen zes Amsterdamse jongerenwerkprojecten.

Eigen verantwoordelijkheid

Youth Organizing is een nieuwe werkwijze van het jongerenwerk die jongeren uitnodigt, activeert, motiveert en ondersteunt om zelfstandig activiteiten op te zetten en te onderhouden. Hierbij gaat het erom dat jongeren het initiatief nemen, regie hebben over en verantwoordelijkheid dragen voor de activiteit en tenslotte zorgen voor de praktische realisatie ervan.

Jongeren als producent

Youth Organizing als werkwijze binnen het jongerenwerk stijgt onder invloed van Welzijn Nieuwe Stijl en bezuinigingen in populariteit. Immers, zowel financieel als vanuit het perspectief van activeren van jongeren is het interessant om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om jongeren in te zetten als producent. Hoewel hiermee in de praktijk steeds vaker wordt gewerkt, is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de uitvoering daarvan.

Onderzoeksproject

Dit onderzoek, dat met hulp van studenten wordt uitgevoerd, resulteert in een onderzoeksrapport en een methodiekbeschrijving voor mbo, hbo en praktijkwerkers. De resultaten van het totale onderzoeksproject worden eind 2016 verwacht. Op dit moment zijn de praktijkbeschrijvingen over Youth Organizing binnen de participerende praktijken afgerond en is Youth Spot gestart met de analyse van het verzamelde materiaal.

Portfolio Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Portfolio Jongerenwerk. Binnen dit meerjaren onderzoek staan de tacit knowledge, de werkstijlen en de strategie├źn van jongerenwerkers en hun organisaties centraal. Jaarlijks beschrijft Youth Spot van iedere grote Amsterdamse jongerenwerkaanbieder een activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach.

Handboek jongerenwerk

Het beschrijven van de verschillende werkwijzen van het jongerenwerk levert een rijkdom aan kennis op die omvangrijk genoeg is om het na vijf jaar samen te voegen tot een handboek jongerenwerk. Het project wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de landelijke programma's Effectieve Sociale Interventies van Movisie en de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit (DMPK) van het Nederlands Jeugdinstituut.

Gepubliceerd door  AKMI 5 oktober 2016