Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Wetenschapsfilosofische grondslag praktijkgericht onderzoek

Promotieonderzoek

Project

Onderzoek naar de grondslagen van praktijkgericht onderzoek. Op basis van wetenschapsfilosofische beginselen wordt legitimatie gegeven aan het praktijkgericht onderzoek, om deze vorm van onderzoek een duidelijke positionering te kunnen geven in het hoger onderwijs.

Het onderzoek richt zich op onderzoekers binnen het hoger beroepsonderwijs, die zich bezighouden met praktijkgericht onderzoek naar innovatie van de beroepspraktijk. Daarnaast richt het onderzoek zich op de universiteiten, waar praktijkgericht onderzoek in toenemende mate onderdeel is geworden van de reguliere onderzoekscyclus.

Filosofische grondslag

Het onderzoek is filosofisch van aard en richt zich primair op relevante wetenschapsfilosofische en wetenschapsdynamische inzichten. Daarnaast worden bevindingen uit deze discipline gekoppeld aan diverse methodologische perspectieven van praktijkgericht onderzoek. Op basis hiervan wordt een nadere bepaling van adequate methodieken voor het type onderzoek dat hogescholen vormgegeven. Het wetenschapsfilosofisch onderzoek levert in deze de kwaliteitscriteria ter beoordeling en selectie van een methodologisch perspectief van praktijkgericht onderzoek.

Handvatten en legitimatiekader

Het gefundeerd leveren van een adequate onderzoeksstrategie, voor het verrichten van praktijkgericht onderzoek, verschaft aan onderzoeksinstituten en de beroepspraktijk de handvatten voor het vormgeven van dit type onderzoek. Daarnaast wordt aan deze onderzoeksinstituten en expertisecentra een legitimatiekader geboden en een nadere positionering mogelijk gemaakt, die een verdere profilering van dit type onderzoek binnen bovengenoemde instituten mogelijk maakt.

Innovatie beroepspraktijk

Voor de beroepspraktijk levert inzicht in de mogelijkheden van praktijkgericht onderzoek, binnen het professionele handelen, instrumenten voor de verdere innovatie van beroepsgerelateerde praktijken. Verdere positionering en profilering van praktijkgericht onderzoek maakt het voor deze praktijken mogelijk om te participeren binnen kenniscycli, die bijdragen aan kwaliteitsverbetering en innovatie.

Promotor

Gepubliceerd door  AKMI 11 december 2014

Project Info

Startdatum 01 aug 2009