Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Visual-based research en praktijkgericht onderzoek

Promotieonderzoek

Project

Sinds ik in 2006 de eerste stappen zette voor de voorbereiding van dit onderzoek is de aandacht voor het ontwikkelen van een onderzoeksmethode waar visuele middelen centraal staan enorm gegroeid. Algemene publicaties nemen hand over hand toe.

Promotor: Anneke Smelik, hoogleraar Visual Culture, Radbout Universiteit Nijmegen

Startdatum: januari 2007

We kunnen concluderen dat image- en video-based research geen'criminally neglected' terrein meer is, maar nog steeds in de kinderschoenen staat.

De onderzoeksvraag is: Onder welke voorwaarden kunnen visuele middelen (in casu video) een bijdrage leveren aan de doelstellingen van leefwereldonderzoek voor het sociale domein en welke richtlijnen kunnen geformuleerd worden zodat toekomstige beroepsbeoefenaars deze methoden in kunnen zetten. Deze onderzoeksvraag is actueel, toegepast en interdisciplinair.

Het eerste deel van dit proefschrift is een interdisciplinaire theoriestudie aan de hand van kernbegrippen als cultuur, identiteit, leefwereld en een vergelijking binnen verschillende wetenschapsdisciplines rondom het thema 'visual culture en - research. Het tweede gedeelte bestaat uit een vergelijkende praktijkstudie aan de hand van deskresearch, interviews en filmbeschouwingen van 10 filmproducties uit de praktijk van het sociale domein.

Kader De onderzoeksvraag is meerledig. Het antwoord vraagt ten eerste om een theoretische verkenning van de huidige samenleving die in het alledaags geduid wordt met de term beeldcultuur. Hoofdstuk 2 handelt hierover. Bij het uiteenrafelen van deze term komen enkele essentiële begrippen aan de orde: beeld, cultuur, identiteit en visuele geletterdheid.

Focus De leefwereld is het uitgangspunt van menig professional in het sociale domein. Het begrip leefwereld en de vraag naar methodologische consequenties voor onderzoek staat centraal in hoofdstuk 3.

Perspectief In hoofdstuk 4 worden de twee belangrijkste disciplines die steeds meer de aandacht vestigen op visual-based-research: de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen, vanuit de historisch en methodologische context, geplaatst in onze huidige plaatsjesmaatschappij. Uiteindelijk zullen een aantal belangrijke methodologische invalshoeken verder uitgewerkt worden. Deze dienen als kader voor het 2 de deel van dit proefschrift.

Inzoomen en uitlichten In het tweede gedeelte wordt ingezoomd op een 10-tal praktijken uit het sociale domein en wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en de daarbij behorende deelvragen.

Gepubliceerd door  AKMI 14 augustus 2014

Project Info

Startdatum 13 mrt 2011

Contact

Ellen Hommel