Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Renewed care responsibilities. About diversity and informal care

Promotieonderzoek Yvette Wittenberg

Project

Binnen het speerpuntprogramma Urban Vitality werken Rieke Hengelaar (faculteit Gezondheid) en Yvette Wittenberg (faculteit Maatschappij en Recht) samen aan het project Informele zorg en Diversiteit. In dat project worden twee promotieonderzoeken over mantelzorg met elkaar gecombineerd. Vanuit een intersectioneel perspectief wordt onderzocht wat de invloed van diversiteit is op het geven van mantelzorg en op de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals. Het promotieonderzoek van Yvette heet “Renewed care responsibilities. About diversity and informal care” en gaat over de mening van mantelzorgers over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mantelzorgers, professionals en overheden.

In zorgsituaties zijn verdeling van zorgverantwoordelijkheden en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals essentiële onderwerpen. Om mantelzorgers goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om hun achtergrond in termen van diversiteitskenmerken als leeftijd, geslacht en cultuur in ogenschouw te nemen. Daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd vanuit intersectioneel perspectief. Inzichten in (normatieve) opvattingen van mantelzorgers over de rol van zorg door professionals en wat maakt dat mantelzorgers positief oordelen over samenwerking verhogen het begrip over hoe een goede combinatie van informele en formele zorg bereikt kan worden. Dit mixed methods-onderzoek leidt ertoe dat verbetervoorstellen worden gedaan voor samenwerking tussen mantelzorgers en professionals.

Eind 2017 is de eerste publicatie van dit promotieonderzoek verschenen: “Informal caregivers’ views on the division of responsibilities between themselves and professionals: A scoping review”. De review gaat over de mening van mantelzorgers ten aanzien van de verdeling van zorgverantwoordelijkheden en de vraag in hoeverre professionals rekening houden met die mening tijdens het samenwerken met mantelzorgers. Dit artikel is gepubliceerd in Health and Social Care in the Community en te downloaden via deze link.

PROMOTOREN

prof. dr. Arnoud Verhoeff (Universiteit van Amsterdam / GGD Amsterdam)

prof. dr. ir. Alice de Boer (VU / Sociaal en Cultureel Planbureau)

dr. ir. Rick Kwekkeboom (Hogeschool van Amsterdam)

CONTACT

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Yvette Wittenberg (y.wittenberg@hva.nl). Meer informatie over het project Informele Zorg en Diversiteit is te vinden via deze link

 

 

Gepubliceerd door  AKMI 23 januari 2018