Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Renewed care responsibilities. About diversity and informal care

Promotieonderzoek Yvette Wittenberg

Project

Binnen het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning werkt Yvette Wittenberg aan promotieonderzoek over mantelzorg. De Hogeschool van Amsterdam wil studenten zo goed mogelijk leren hoe zij in de toekomst kunnen samenwerken met mantelzorgers. In dit promotieonderzoek wordt daarom onderzocht wat belangrijk is in samenwerkingsrelaties. Ook wordt nagegaan of mantelzorgers vinden dat mensen hulp zoveel mogelijk uit hun eigen sociale netwerk moeten krijgen, of juist van professionals. Omdat iedere mantelzorger uniek is, is er in dit onderzoek veel aandacht voor verschillen tussen mantelzorgers.

In zorgsituaties zijn verdeling van zorgverantwoordelijkheden en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals essentiƫle onderwerpen. Om mantelzorgers goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om hun achtergrond in termen van diversiteitskenmerken als leeftijd, geslacht en cultuur in ogenschouw te nemen. Daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd vanuit intersectioneel perspectief. Inzichten in (normatieve) opvattingen van mantelzorgers over de rol van zorg door professionals en wat maakt dat mantelzorgers positief oordelen over samenwerking verhogen het begrip over hoe een goede combinatie van informele en formele zorg bereikt kan worden. Dit mixed methods-onderzoek leidt ertoe dat verbetervoorstellen worden gedaan voor samenwerking tussen mantelzorgers en professionals.

 

Gepubliceerd door  AKMI 27 januari 2020