Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samen naar een klimaatbestendige omgeving

Burgerparticipatie bij klimaatadaptatie in Hollands Noorderkwartier

Project

Het wordt steeds warmer en langere periodes van droogte en periodes met meer neerslag in korte tijd wisselen elkaar af. Het klimaat verandert en dit brengt extremere weersomstandigheden met zich mee. Onze omgeving is hier nog niet op berekend.

designed by freepik

De samenwerkende partijen in de regio Samenwerking Waterketen Noorderkwartier willen daarom bewoners meer betrekken bij duurzaam waterbeheer. Dit zal de klimaatbestendigheid en daarmee de veiligheid van onze leefomgeving bevorderen. Het lectoraat psychologie voor een duurzame stad heeft onderzoek gedaan naar het betrekken van bewoners bij het bestendig maken van hun omgeving tegen de gevolgen van extreem weer. Uit dit onderzoek volgen zes aanbevelingen over hoe bewoners gestimuleerd kunnen worden om adaptieve maatregelen te nemen in en om hun woning.

Media

Diverse media hebben het onderzoek onder de aandacht gebracht.
Lees, bekijk en beluister hieronder de items.

EenVandaag gaf aandacht aan het onderzoek in een item over plannen van het kabinet om mensen zuiniger om te laten gaan met water in tijden van droogte.

h2owaternetwerk scheef het volgende artikel na aanleiding van het webinar.

In de podcast Ruimtelijke Adaptatie ‘hoe dan?’ is Loes Kreemers aan het woord over hoe bewoners (in tijden van corona) digitaal te betrekken bij klimaatadaptatie.

Projectleider Loes Kreemers tijdens de webinar van 23 juni over een deel van de resultaten van het onderzoek.

De Q&A voor NWA nav het gedragsonderzoek naar klimaatadaptatie kun je terug kijken via deze link

Gepubliceerd door  AKMI 14 oktober 2021

Project Info

Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 01 jul 2020