Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Masterclass Professionaliteit Verankerd

Project

In het kader van het programma Professionaliteit Verankerd van Movisie, is door ons de module Outreachend werken ontwikkeld.

Thema's zijn:

  • Hoe maakt de social worker zodanig contact met deze cliënten, dat een vertrouwensrelatie ontstaat (waarin hij zijn cliënten niet onder dwang, maar onder drang uitnodigt om in contact te treden en mee te werken aan oplossingen)?
  • Hoe ontwikkelt hij door middel van dialoog een oplossingsgerichte werkrelatie (waarin hij aansluiting zoekt bij de wensen en mogelijkheden van deze cliënten en waarbij hij hun manier van in de wereld en het leven staan als vertrekpunt neemt voor het vinden van oplossingen voor problemen en voor problematisch gedrag)?
  • Hoe richt hij de afronding van de samenwerking op duurzame oplossingen (hoewel belangrijke condities voor zelfbepaling en zelfredzaamheid bij deze cliënten vaak ontbreken)?

De beroepskracht werkt vindplaatsgericht. Hij is in staat om op proactieve wijze, en in nauwe samen-werking met beroepskrachten van andere disciplines, contact te leggen en te houden met (groepen) potentiële cliënten op straat en "achter de voordeur", waardoor hij zicht heeft en houdt op situaties waar interventie noodzakelijk is (of wordt), hij vroegtijdig kan ingrijpen en escalaties vóór kan zijn.

Gepubliceerd door  AKMI 7 augustus 2014

Project Info

Startdatum 07 jan 2011

Contact

Tineke Bouwes