Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Passende hulp bij Multiproblematiek

een multi-criteria beslisboom voor rechtshulpverleners

Project

Samen met de Hogeschool Utrecht ontwikkelt het lectoraat een diagnose- en verwijsinstrument voor eerstelijns rechtshulpverleners om de beoordeling van complexe (rechts)hulpvragen te ondersteunen. Dit met het oog op een doelgerichte afhandeling en/of doorverwijzing. Het gaat om een digitale beslisboom (een MCDA-tool), die zal worden ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking met eerstelijnsrechtshulpverleners. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Raad voor Rechtsbijstand en loopt tot medio 2022.

Gepubliceerd door  AKMI 8 december 2020

Project Info

Startdatum 01 dec 2020
Einddatum 01 jul 2021

Contact