Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Oplossingsgericht werken in sociaal domein: op zoek naar best practices

Project

Het Lectoraat Legal Management doet samen met de Rijksuniversiteit Groningen/Faculteit der Rechtsgeleerdheid onderzoek naar oplossingsgericht werken in het sociaal domein. Wat zijn succesvolle werkwijzen in kader van laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschilbeslechting? Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Rechtsbijstand en loopt tot medio 2021.

Gepubliceerd door  AKMI 3 maart 2020