Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Stimuleren van een pedagogisch klimaat in de buurt

Project

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen buurt. Door samen te werken rond de opvoeding kunnen we een positieve invloed hebben op het pedagogisch klimaat waarin jeugdigen opgroeien en daarmee op hun ontwikkeling. Hoe kunnen we daar samen voor zorgen? Welke rol hebben professionals, vrijwilligers en ouders daarin?.

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat het (samen) werken aan een pedagogisch klimaat in de buurt niet vanzelf gaat. Voor professionals, ouders en vrijwillig is het niet duidelijk óf en hoe zij een situatie bespreekbaar kunnen maken, terwijl zij dit wel belangrijk vinden. Ondersteuning kan hieraan bijdragen.

Testen en doorontwikkelen tool

De inzet van interventies helpt bij het stimuleren van een pedagogisch klimaat in de buurt. In dit project onderzoeken we in een literatuurstudie de werkzame elementen in effectieve interventies en testen we een tool om gespreksvoering over opvoeden in de buurt te stimuleren.

We observeren bijeenkomsten, organiseren focusgroepen en er wordt een korte vragenlijst ingevuld om de bruikbaarheid van de tool te onderzoeken en de (onderbouwing van de) tool door te ontwikkelen.


In dit project werken we samen met:

Trias Pedagogica
Swazoom

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie vanuit het speerpunt Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie over de tool? Klik HIER

Gepubliceerd door  AKMI 13 juli 2020

Project Info

Startdatum 01 feb 2020
Einddatum 01 mrt 2021