Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kenniswerkplaats jeugd Amsterdam Amstelland

I.s.m. de lectoraten Armoede Interventies en Youth Spot en Werkplaats Sociaal Domein

Project

KeTJAA, de Regionale kenniswerkplaats jeugd Amsterdam-Amstelland, is een voortzetting en uitbreiding van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). De werkplaats richt zich op samen leren en werken om jeugdigen (12+) en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen en bij te dragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Het accent ligt op kwetsbare jongeren die nog onvoldoende worden bereikt. Kort gezegd is het doel van KeTJAA: de juiste hulp, op het juiste moment en de juiste plaats voor alle jongeren in de richt zich naast Amsterdam ook op (kennisdeling met) andere gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland.

In de Werkplaats KeTJAA werkt een diversiteit aan partijen samen: Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool van Amsterdam (incl. werkplaats Sociaal Domein), hogeschool InHolland, VUmc, gemeentelijke afdelingen Jeugd en Werk, Participatie en Inkomen, regiogemeenten Amsterdam-Amstelland, Jeugdplatform Amsterdam, Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam, Streetcornerwork, ROC van Amsterdam, Altra, Trias Pedagogica, S-IPI, GGD, Ouder- en Kindteam Amsterdam en NJI.

De partners in KeTJAA komen vier keer per jaar bijeen in werkplaatsbijeenkomsten waar cases uit de praktijk en oplossingen voor betere hulp en beter bereik van jongeren centraal staan.

Daarnaast voeren de partners binnen KeTJAA gezamenlijk projecten uit. Op dit moment zijn dat:

  1. Samen aanwezig in de leefwereld: bereiken van jongeren die niet zélf op zoek gaan naar informatie of steun door samenwerking tussen onderwijs-, zorg- en basisvoorzieningen (trekker: Hogeschool InHolland)
  2. Evaluatie pilot Transferbegeleiding jongeren (trekker: Hogeschool van Amsterdam,
    meer info )
  3. Kennisportaal, jaarlijks kunnen 3-4 vragen uit de praktijk beantwoord worden met een klein onderzoek (trekker: Verwey-Jonker instituut)

Bij het bepalen wat de kenniswerkplaats doet is het perspectief van jeugdigen en ouders belangrijk. Vertegenwoordigers van jongeren en/of ouders zijn substantieel partij bij (de ontwikkeling en uitvoering van) de werkplaatsbijeenkomsten en alle projecten. Het Jeugdplatform Amsterdam denkt erover mee.
Participatie krijgt óók vorm via deelname van hogeschool-studenten aan activiteiten binnen de Werkplaatsbijeenkomsten of projecten en portaalvragen.

Zie ook de website van KeTJAA

Gepubliceerd door  AKMI 21 april 2021

Project Info

Startdatum 01 jun 2020
Einddatum 01 jun 2024