Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Chatbot voor professionals

Project

Jeugdigen in jeugdhulp en jeugdbescherming vormen een kwetsbare groep voor seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Professionals die met deze jeugdigen werken spelen daarom een belangrijke rol bij de begeleiding van de relationele en seksuele ontwikkeling van deze jeugdigen, het herkennen van seksueel misbruik en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

In de praktijk blijkt dit lastig en ervaren veel professionals handelingsverlegenheid om dit intieme onderwerp te bespreken met jeugdigen, ouder(s) en collega’s.
Het kunnen oefenen in een veilige omgeving en het regelmatig opfrissen van vaardigheden zijn nodig om deze te blijven ontwikkelen.

Dit project verkent in hoeverre vier innovatieve technologische middelen – chatbots, interactieve fake movies en serious gaming - bruikbaar zijn om (toekomstige) professionals beter toe te rusten op dit terrein. Daarnaast wordt een eerste prototype chatbot rondom seksuele opvoeding ontwikkeld als basis voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling naar de andere technologische middelen.

Het project is een samenwerkingsverband tussen

  • Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd (Hogeschool van Amsterdam)
  • De Digital Society School, docenten van de opleidingen Social work en Pedagogiek (Hogeschool van Amsterdam)
  • Jeugdhulporganisaties Altra en Spirit
Gepubliceerd door  AKMI 6 april 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 dec 2020