Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Invloed afschaffen basisbeurs

Project

Hoe is het om te studeren zonder basisbeurs? Dat gaan studenten ondervinden vanaf het schooljaar 2015-2016. Kunnen studenten met minder financiƫn vanaf 2016 nog zorgeloos studeren? Het hebben van minder financiƫn kan leiden tot stress.

Invloed van de basisbeurs op tijdsbesteding 

Vanaf 2015 komen studenten niet meer in aanmerking voor een basisbeurs. Dit is een grote verandering en brengt veel onduidelijkheden met zich mee. Een van de vragen die leeft is: Welke invloed heeft een verandering in het stelsel op de tijdbesteding van studenten? Gaan ze meer werken of meer lenen? Het lectoraat Armoede en Participatie onderzoekt wat de invloed van het wel of niet hebben van een basisbeurs is op tijdbesteding van de studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Studenten die niet meer in aanraking komen voor een basisbeurs kunnen mogelijk genoodzaakt zijn (meer) te werken naast hun studie.

Een vergelijkend onderzoek 

Het onderzoek is een vergelijkend onderzoek en richt zich op twee verschillende populaties. De eerste meting is onder eerstejaars voltijdstudenten van de HvA in het jaar 2014-2015. Deze studenten hebben in de meeste gevallen recht op de basisbeurs. De tweede meting is onder eerstejaars voltijdstudenten van de HvA in het jaar 2015-2016. Deze studenten hebben geen recht op de basisbeurs. Allebei de metingen worden in dezelfde periode, door middel van een vragenlijst uitgevoerd. Wij verwachten de resultaten van het onderzoek in de zomer van 2016 te kunnen publiceren.

 

Gepubliceerd door  AKMI 4 februari 2019