Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

E-motive

kennis en kunde uit ontwikkelingslanden

Project

E-Motive verbindt kennis en kunde uit ontwikkelingslanden aan Nederlandse professionals. Daarbij gaat het om methodes die burgers stimuleren zelf hun leefomgeving te verbeteren.

Het zien van deze succesvolle oplossingen is niet alleen inspirerend, het stelt ook het traditionele beeld van ontwikkelingssamenwerking bij. E-Motive is een programma van Oxfam Novib. De Hogeschool van Amsterdam is samen met Movisie en NCDO convenantpartner van E-motive en is betrokken bij tal van E-Motive activiteiten.

Studenten van de opleiding CMV, de minor International Social Development en HOIO's zijn betrokken bij methodiekuitwisselingen tussen professionals uit ontwikkelingslanden en Nederland zoals de OASIS Game, Budget Monitoring en het Urban Arts & Life project van TODOS. Zij doen onderzoek naar de impact van deze methodieken voor de doelgroep en de vertaalslag die nodig is om deze methodieken succesvol in Nederland te implementeren. Ook zijn er regelmatig professionals uit ontwikkelingslanden die een gastcollege verzorgen.

Gepubliceerd door  AKMI 5 augustus 2014

Project Info

Startdatum 14 mrt 2011