Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De samenleving als werk in uitvoering

Promotieonderzoek

Project

Opbouwwerkers beschouwen zich als professionals die werken aan het publiek samenleven van mensen. Het onderzoek gaat na hoe opbouwwerkers zelf kijken naar en oordelen over hun opdracht, hun beroepsdomein en hun professionele vaardigheden. Het onderzoek combineert historisch sociologische analyse van de ontwikkeling van het beroep vanaf 1982, met empirisch onderzoek naar de opvattingen van de beroepsgroep anno nu.

Het historisch deel maakt gebruik van secundaire bronnen aangaande veranderingen in het welzijnsbeleid vanaf 1982; en van alle 211 digitaal doorzoekbare nummers van het vakblad MO/samenlevingsopbouw, ontstaan in 1982 een tot eind 2007 uitgebracht en uitgegeven door het Landelijk Centrum Opbouwwerk.

Sociaal beleid en professionele interventies

De eerste set hypotheses betreft de ontwikkeling van sociaal beleid en de reikwijdte van professionele interventies in het publieke domein tegen de achtergrond van het lange termijn proces van civilisering.

Professionalisering maatschappelijke dienstverlening

De tweede set hypotheses betreft het actuele debat over professionalisering in de maatschappelijke dienstverlening. Opvattingen over professionele logica; over de invloed van de staatnabijheid in sociale beroepen; over de sociale constructie van diensten worden getoets aan de eigen professionele identiteit van de beroepsgroep zelf.

Methodiek

Het empirisch onderzoek combineert theorievorming over professionele regiems en over professionalisering van beroepen, met een micro-sociologische analyse van het werk van opbouwwerkers als persoonsgerichte professionals. Door middel van een internet vragenlijst wordt een representatief beeld gereconstrueerd wat de beroepsgroep vindt van de eigen professionele beroepsidentiteit en hun beroepsbeoefening als uitvoerend cq. leidinggevend beroepsbeoefenaar. Dit onderzoek is zodanig opgezet dat resultaten kunnen worden vergeleken met een vergelijkbaar 'Survey of community development practitioners and managers', in 2009 afgenomen in Engeland.

Focus onderzoek

De focus van het onderzoek ligt bij de aard en betekenis van professionele inventies in de publieke ruimte gezien door de ogen van de beroepsbeoefenaren, opbouwwerkers voor wie de samenleving dagelijks werk in uitvoering is. Het onderzoek zal in 2012 worden gepubliceerd.

Promotor

  • Prof. dr. A. de Swaan (Universiteit van Amsterdam)

Gepubliceerd door  AKMI 11 december 2014

Project Info

Startdatum 01 jan 2007

Contact