Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werk na kanker

Project

‘Werk na kanker’ is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Ook de invloed van diverse andere factoren wordt onderzocht, zoals de regelmogelijkheden in het werk, de werkdruk, het gedrag van de leidinggevende of collega’s en het vertrouwen in het eigen kunnen.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek is nodig omdat er op dit moment nog onvoldoende bekend is over de groep werkenden waarbij de diagnose kanker langere tijd geleden is gesteld. Het onderzoek richt zich op alle mensen die werken na kanker, dus bijvoorbeeld in loondienst, als uitzendkracht, ondernemer of zzp’er.

Kanker en kankerbehandeling blijven vaak niet zonder gevolgen. Late gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: vermoeidheid, concentratieproblemen, lymfeoedeem, gewichtsproblemen en de angst voor de terugkeer van kanker. Deze late gevolgen kunnen invloed hebben op het functioneren op de werkvloer en op het werkvermogen.

Door dit onderzoek wordt duidelijk wat er nodig is zodat mensen die kanker hebben gehad, kunnen blijven werken en werkvermogen behouden. Deze informatie is niet alleen van belang voor diegenen die na kanker aan het werk zijn, maar ook voor hun collega’s, de leidinggevenden en iedereen die mensen met werk na kanker ondersteunt.

Drie deelonderzoeken

Het promotieonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken:

1. Interviews (2019-2020)

Dit deelonderzoek bestaat uit interviews met leidinggevenden en professionals die ondersteuning bieden aan mensen die na kanker weer werken. In deze informatiebrief (pdf - 0,2 MB) staat extra informatie over de achtergrond en de uitvoering van dit deelonderzoek. Bekijk de samenvatting (pdf - 2,4 MB) voor de eerste resultaten.

De publicatie is hier te lezen.

2. Overzichtsstudie (2020)

Een overzichtsstudie over late effecten van kankerbehandeling, werkvermogen en hulpbronnen in het werk maakt duidelijk dat late effecten kunnen samengaan met een lager werkvermogen. Maar er is ook nog veel niet bekend. Wat is het verloop van werkvermogen door de tijd? En welke factoren zijn hierop van invloed? Denk hierbij aan fysieke en psychische factoren, maar ook het soort werk en de begeleiding. En wat kan er gedaan worden om het werkvermogen te stimuleren of te behouden? Deze vragen staan centraal in het derde deelonderzoek.

3. Dataverzameling vragenlijsten (2018-2020)

Voor dit deelonderzoek vulden 750 werkenden in 2018 een online vragenlijst in. Ongeveer 500 van hen vulden in 2019 ook een tweede vragenlijst in. Een derde en laatste vragenlijst loopt tot en met oktober 2020. Meer informatie over de achtergrond en uitvoering van dit onderzoek is te lezen in de informatiebrief (pdf – 0,2 MB). De eerste resultaten van dit deelonderzoek zijn in de loop van 2021 te verwachten.

Om hoeveel mensen gaat het?

Steeds meer mensen krijgen kanker. In Nederland wordt de diagnose kanker jaarlijks bij meer dan 100.000 mensen gesteld. Dat betreft ieder jaar naar schatting circa 40.000 werkenden. De behandeling wordt steeds beter en de overlevingskans is door de jaren heen gestegen, waardoor steeds meer mensen die kanker hebben gehad weer aan het werk zijn of blijven werken. Bovendien gaat de pensioenleeftijd langzaam omhoog. Dit alles heeft tot gevolg dat de groep werkenden die in het verleden kanker heeft gehad, steeds groter wordt.

Onderzoeker (promovendus):

Promotor:

Copromotor:

Gepubliceerd door  AKMI 6 juli 2021

Project Info

Startdatum 21 aug 2017
Einddatum 20 aug 2021