Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Door veranderde wet- en regelgeving zijn bewoners met psychische of psychiatrische beperkingen vaker aangewezen op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen. Stadsdeel Zuid wil zorgen dat deze groep kwetsbare bewoners volwaardig kan meedoen in de wijk. Samen met een aantal betrokken partijen ligt er nu een onderzoeksplan om te onderzoeken in hoeverre deze ambitie gerealiseerd wordt.

Doelstelling project

Hoe krijgt herstelondersteuning vorm in Stadsdeel Zuid? En hoe draagt een herstelwerkplaats in een van de wijkhuizen in Zuid, de ED plaats, bij aan de ondersteuning in herstel? Het lectoraat Outreachend werken en Innoveren beoogt met dit project deze vragen te onderzoeken en antwoorden hierop te vinden.

Verwachte resultaten en producten

De eerste fase van het onderzoek levert een praktijkbeschrijving op, met daarin de samenwerkingsverbanden tussen, en toekomstverwachtingen van professionals in Zuid in kaart gebracht. Professionals die werken met burgers in kwetsbare posities (met of zonder psychische kwetsbaarheid). In de tweede fase onderzoeken we met co-onderzoekers vanuit de ED plaats, op welke manier deze ED plaats, samen met de andere partijen in de wijk, aan herstel en inclusie werkt. In fase drie gaan we terug naar de stakeholders in de wijk en toetsen hun verwachtingen aan de werkelijkheid, en stellen deze verwachtingen eventueel bij.

Bijdrage project aan onderwijs/onderzoek/praktijk

Het onderzoek biedt inzicht in hoe formele partijen op het gebied van herstelondersteuning beter kunnen samenwerken en waar de knelpunten liggen. Het onderzoek toetst zowel de verwachtingen als de werkwijze in de praktijk. De praktijkpartners kunnen op basis van de onderzoeksresultaten hun werkwijze op het gebied van herstelondersteuning verbeteren. Ook kan dit project aan het onderwijs inzichten bieden over relevante competenties, noodzakelijk voor toekomstige sociaal werkers.

Partners/stakeholders

Dit project is een samenwerking tussen de Werkplaats Sociaal Domein metropoolregio Amsterdam en de Academische Werkplaats Herstel en Rehabilitatie van GGz Ingeest.

Externe partners/stakeholders: Stadsdeel Zuid, Team ED, GGzIngeest/ Academische Werkplaats Herstel en Rehabilitatie.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Project GGZ in de Wijk

Gepubliceerd door  AKMI 17 juli 2018

Project Info

Startdatum 01 jan 2017
Einddatum 01 sep 2017

Contact

Edwin Peters
Rosalie Metze