Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Toezicht op het functioneren van beschermingsbewind bij schulden

Project

‘Waar ik me zorgen over maak: als kantonrechter zie ik dat steeds meer mensen in deze samenleving de boot aan het missen zijn. Die hebben geen werk meer, de samenleving is veel te gecompliceerd, ze snappen het helemaal niet meer wat er allemaal van ze wordt verwacht. Ik zie dat veel bij bewindzaken. Ik praat dan met die mensen en zie: zij snappen echt niet dat je prioriteit moet geven aan zaken als het betalen van je huur. Die zeggen dan tegen mij: ‘Ja, maar hoe moet dat dan als ik geen huis meer heb? Moet ik dan op straat gaan leven?’

Aldus kantonrechter Hildje Roëll-Mulder in: Rechtspraak die er toe doet.

Vragen die gesteld worden zijn: hoe gaan de bewindvoerders te werk? Hoe geven kantonrechters vorm en inhoud aan hun wettelijke toezichttaak op het werk van de bewindvoerder? Voor dit beroep bewindvoerder is sinds 2014 een HBO-diploma vereist. Het beroep heeft een sociaal-juridisch profiel. Bregje Dijksterhuis oriënteert zich op een onderzoeksvoorstel over de invulling van de wettelijke taken door de ketenpartners sinds de wetswijzigingen in 2014. Aanleiding is (1) de vijfjaarlijkse herbeoordeling van de noodzaak van bewind; (2) de taak van de bewindvoerder tot bevordering van de financiële zelfredzaamheid (3) het toezicht van de kantonrechter. Dijksterhuis verkent daarnaast de concrete behoeften van de beroepspraktijk. Er heeft inmiddels een verkennend onderzoek van 5 studenten uit het onderzoekspracticum van HBO-Rechten (feb.2016 - juli 2016) plaatsgevonden, waarop Dijksterhuis met SJD-afstudeerstudent Angela Kuin voortbouwt. Beschermingsbewind is sinds september 2016 benoemd als één van de vier speerpunten van maatschappelijk effectieve rechtspraak. 

Gepubliceerd door  AKMI 25 september 2017