Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Oud-bewoners Je Eigen Stek

Oud-bewoners over hun ervaring in en na Je Eigen Stek

Project

Op verzoek van Je Eigen Stek (een opvangvoorziening in zelfbeheer) en ondersteund door de Gemeente Amsterdam en HVO-Querido, zijn de HvA en Eropaf! & Co een onderzoek gestart naar de oud-bewoners van JES. Het functioneren van dit project is in de eerste tranche van de Amsterdamse Wmo-werkplaats onderzocht, zodat nu sprake is van een praktijkbeschrijving, inclusief outcome, over een periode van zes jaar. Samen met drie studenten en drie oud-bewoners zijn oud-bewoners geïnterviewd. Dit onderzoek is in januari 2015 afgerond.

De betekenis van wonen in zelfbeheer

Huidige bewoners en oud-bewoners van JES en studenten van de HvA en Universiteit van Amsterdam zijn bij het onderzoek betrokken als mede-onderzoekers. Dit onderzoek brengt in kaart hoe oud-bewoners terugkijken op hun periode bij JES en reconstrueert welke betekenis het wonen in een voorziening in zelfbeheer voor hen heeft gehad. Dit is onder oud-bewoners van JES en andere voorzieningen in zelfbeheer nog nauwelijks onderzocht. Dit onderzoek verschaft inzicht in de toegevoegde waarde van JES en het wonen in zelfbeheer.

Gepubliceerd door  AKMI 4 oktober 2016

Project Info

Startdatum 01 jan 2014
Einddatum 01 jan 2015

Contact

Max Huber

Locatie

Instroomhuis - Je Eigen Stek

Tolstraat 86

1073 SE Amsterdam