Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Maatschappelijke opvang in zelfbeheer

Methodebeschrijving voor de databank Effectieve Sociale Interventies

Project

Samen met het Trimbos instituut en drie voorzieningen in zelfbeheer is op basis van het onderzoek van de Wmo-werkplaats en het Trimbos instituut een methodebeschrijving gemaakt voor de databank effectieve sociale interventies. Deze methodebeschrijving is najaar 2014 als 'goed beschreven beoordeeld'. De volgende stap is om de methodebeschrijving verder uit te werken om de beoordeling 'goed onderbouwd' te krijgen. Hier wordt door de gezamenlijke partners aan gewerkt.

Onderzoek leidt tot interventiebeschrijving Zelfbeheer

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang vanuit de Wmo-werkplaats Amsterdam (Huber & Bouwes, 2011) en door het Trimbos instituut (Boumans, Muusse, Planije & Tuynman, 2012). Uit het eerste onderzoek blijkt dat geïnterviewde bewoners, oud-bewoners en betrokken professionals vinden dat het verblijf in de zelfbeheerde voorziening bijdraagt aan het herstel en empowerment van bewoners. Verder komt naar voren dat Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang duurzaam mogelijk is, maar dat daarvoor wel voldaan moet worden aan voorwaarden ten aanzien van organisatie, context, bewonersgroep en ondersteuners.

Het onderzoek van Boumans (2012) levert aanwijzingen dat zelfbeheerde voorzieningen diensten leveren van goede kwaliteit, per bed goedkoper zijn dan reguliere opvangvoorzieningen en voldoende presteren op het gebied van uitstroom, maatschappelijke participatie en re-integratie.

De beschrijving is een coproductie van Mathijs Tuynman van het Trimbosinstituut en van Max Huber, senioronderzoeker bij het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren, Hogeschool van Amsterdam. De interventiebeschrijving 'Maatschappelijke opvang in zelfbeheer’ is gepubliceerd in de databank effectieve interventies van Movisie.

Gepubliceerd door  AKMI 22 januari 2016

Project Info

Startdatum 01 jun 2014
Einddatum 01 dec 2014

Contact

Max Huber

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH)

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900