Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

PROINTENS

Project

Ondanks de inspanningen van diëtisten en andere professionals tijdens en na ziekenhuisopname is ondervoeding van oudere patiënten door onvoldoende eiwitinname een erkend zorgprobleem. Binnen het project PROINTENS ontwikkelen onderzoekers het Zorgpad Intensieve Diëtetiek (ZID) ter verbetering van eiwitinname en fysiek functioneren van oudere ziekenhuispatiënten.

Oorzaken ondervoeding oudere patiënten

 • Onvoldoende communicatie, afstemming en multidisciplinaire samenwerking met verpleegkundigen, diëtisten in de eerste lijn, (huis)artsen, ouderen en hun familie/mantelzorgers.
 • Verminderde eetlust en onvoldoende bewustzijn van oudere patiënten over het belang van adequate eiwitinname.
 • Onvoldoende monitoring op de eiwitinname en het handelen van verpleegkundigen en ouderen en hun familie/mantelzorgers.

Kenmerken

 • Verlies van spiermassa en fysiek functioneren 
 • Lagere zelfredzaamheid en kwaliteit van leven
 • Hogere zorgkosten

DOELSTELLING

Het ProINTENS project ontwikkelt een zorgpad intensieve diëtetiek (ZID), met als doel de eiwitinname en het fysiek functioneren van ouderen te verbeteren tijdens ziekenhuisopname en in de thuissituatie.

METHODE

Het ZID wordt ontwikkeld voor diëtisten en andere professionals en ondersteund door een web-based applicatie. De effectiviteit en bruikbaarheid van ZID worden onderzocht in een pilotstudie. Vervolgens wordt in een grote gerandomiseerde en gecontroleerde interventiestudie de effectiviteit van het ZID op de eiwitinname en het fysiek functioneren van ouderen tijdens en na ziekenhuisopname onderzocht. Daarnaast wordt getoetst of (vroege) mobilisatie de effecten van adequate eiwitinname op het fysiek functioneren van ouderen tijdens en na ziekenhuisopname kan versterken.

Tijdens het project wordt de implementatie van het ZID gerealiseerd en de kosteneffectiviteit onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden gecommuniceerd naar de (para)medische beroepsgroepen (diëtetiek, verpleegkunde, fysiotherapie, arts) en de wetenschap en ingebed in het HBO onderwijs.

PROJECTDOELSTELLINGEN

 • Verbetering van de diëtetiek in de gehele keten.
 • Verbetering van de eiwitinname van ouderen in het ziekenhuis en de thuissituatie door de ontwikkeling van het ZID en duurzame implementatie ervan in de deelnemende ziekenhuizen en in de eerste lijn.
 • Optimalisering van de communicatie en samenwerking van diëtisten met verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen binnen het zorgpad.
 • Het verkrijgen van bewijs voor de effectiviteit van het ZID op de eiwitinname en het fysiek functioneren van ouderen tijdens en na ziekenhuisopname.
 • Het verkrijgen van inzicht in heropnames, valincidentie, mortaliteit, zorgkosten en de kwaliteit van leven van ouderen.
 • Het delen van de nieuwste inzichten en kennis via de landelijke beroepsvereniging en distributiekanalen en het landelijk beschikbaar stellen van de gemaakte protocollen.

Partners / Stakeholders

 • Amsterdam UMC
 • OLVG West en Oost
 • Malnucare
 • Diëtheek
 • NVD
 • Sorgente

Contact

E-mailadres: prointens@hva.nl
Carliene van Dronkelaar: 06-211 55 121
Juul Verstappen: 06-211 55 754

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 september 2019