Centre of Expertise Urban Vitality

Complex Care: Meer behoefte aan hbo-wijkverpleegkundigen

Promotieonderzoek

Project

Een beperkt aantal studenten hbo-verpleegkunde richt zich tijdens en na de opleiding op de wijkverpleegkunde. Dit terwijl er op de arbeidsmarkt een groeiend tekort is aan competente wijkverpleegkundigen. Margriet van Iersel onderzoekt hoe het aanbod aan bekwame hbo-wijkverpleegkundigen kan groeien. En op welke wijze het niveau van de afgestudeerden kan worden bevorderd?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Door extramuralisering, het verplaatsen van zorg naar de eigen woning, neemt het aantal thuiswonende patiënten met complexe zorgvragen toe. Hierdoor zullen verpleegkundigen vaker dan voorheen zorg verlenen aan patiënten thuis, in plaats van in ziekenhuizen of andere instellingen. Er zijn dus meer bekwame hbo-wijkverpleegkundigen nodig.

In januari 2015 is een nieuw, meer wijkgericht Landelijk Opleidingsprofiel hbo-verpleegkunde geïntroduceerd, dat richting zal geven aan de onderwijsprogramma’s van alle opleidingen verpleegkunde in Nederland. Het onderzoek van Margriet van Iersel, waarin twee onderwerpen centraal staan, haakt hierop in.

  1. Enerzijds bekijkt ze hoe een positieve beeldvorming van studenten bevorderd kan worden over werken in de wijk.
  2. Anderzijds onderzoekt ze hoe een afstudeerniveau gerealiseerd kan worden dat aansluit op de wijkgerichte competenties in het nieuwe opleidingsprofiel, via herontwerp van het opleidingscurriculum.

De verwachte uitkomst van het onderzoek is dat de interventies zullen leiden tot meer én beter toegeruste studenten hbo-verpleegkunde, die een positieve keuze maken voor een toekomstperspectief als wijkverpleegkundige in de thuiszorg.

Margriet van Iersel is als docent en promovenda verbonden aan de opleiding verpleegkunde. Binnen zes hogescholen doet zij onderzoek naar de beeldvorming van studenten over de verschillende werkvelden in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de wijkverpleegkundige in de thuiszorg. Ook onderzoekt zij of een nieuw curriculum van de opleiding verpleegkunde van invloed is op deze beeldvorming, en of studenten met het nieuwe curriculum beter toegerust zijn voor het beroep van wijkverpleegkundige.

Onderzoeksteam

Prof. Dr. Paul Kirschner, Open Universiteit Heerlen
Dr. Wilma Scholte op Reimer, Amsterdam School of Health Professions, Hogeschool van Amsterdam
Dr. Corine Latour, Amsterdam School of Health Professions, Hogeschool van Amsterdam
Prof. Dr. Rien de Vos, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Dit onderzoek wordt gefinancierd uit het Tussen Weten en Doen programma van Zonmw.

Lees ook: Verpleegkunde-studenten HvA bestormen Amsterdamse wijken

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 juli 2019

Project Info

Startdatum 23 okt 2015
Einddatum 31 dec 2021

Contact

Margriet van Iersel MSc
Dr. Wilma Scholte op Reimer