Centre of Expertise Urban Vitality

Smartview through glass

Project

Sporters horen vaak pas na afloop van een training of wedstrijd hoe ze precies hebben gepresteerd. Ze hebben echter meer aan feedback tijdens de prestatie. Daarom ontwikkelt het lectoraat een softwareplatform dat sporters in actie monitort en de prestaties doorgeeft via een projectiebril. Het systeem is in eerste instantie bedoeld voor de Olympische sporten roeien, paardrijden en schaatsen.

Doel

Het softwareplatform moet complexe data over bewegingen, krachten en fysiologische processen kunnen analyseren. Vervolgens moet de software deze data omvormen tot gegevens die voor sporters eenvoudig te interpreteren zijn tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet uiteindelijk een ‘marktrijp-product’ opleveren dat geschikt is voor elke topsporter.

Methode

De boot, het paard of de schaatser wordt voorzien van verschillende sensoren. De data komt binnen op een smartphone. Het softwareplatform leest deze complexe data en zet deze om in begrijpelijke cijfers of kleuren. Een smartwatch of een projectiebril geeft vervolgens de feedback door aan de sporter door die hierdoor zijn handen vrij heeft.

Resultaten

Het project loopt anderhalf jaar en startte begin 2015. Het lectoraat beschikt voor de paardensport en de roeisport inmiddels over een werkend prototype. Momenteel worden pilots uitgevoerd met Nederlandse toproeiers. Met behulp van hun feedback verwacht het lectoraat een product te ontwikkelen dat nauw aansluit bij de wensen uit de (top)sportpraktijk. Het streven is om voor de Olympische Spelen van 2016 Nederlandse sporters te laten profiteren van deze technologie. Daarna draagt het lectoraat de technologie over aan een commerciële partij.

Onderzoeksteam

Het onderzoek staat onder leiding van Mathijs Hofmijster en is een samenwerking tussen de HvA, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Utrecht. Het wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Technologiestichting STW.

Meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Mathijs Hofmijster via m.j.hofmijster@hva.nl.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 16 juli 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 01 jul 2016

Contact

Mathijs Hofmijster