Centre of Expertise Urban Vitality

Antenne

Project

Antenne is een monitor waarmee onderzoekers ontwikkelingen in het gebruik van genotmiddelen bij jongvolwassenen op de voet volgen. Er bestaat een Antenne Amsterdam, een Antenne Gooi en Vechtstreek én een landelijke Antenne regiomonitor. Elk jaar verzamelen onderzoekers kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over trends onder jongvolwassenen in het gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs.

Antenne werd in 1993 opgezet om preventieprofessionals op de hoogte te brengen en te houden van het middelenrepertoire en gebruikspatronen binnen hun doelpopulaties. Voor zover bekend is Antenne de langstlopende monitor voor het volgen van recreatief middelengebruik in Nederland, Europa en daarbuiten. Algemene bevolkingsonderzoeken hebben vaak beperkt zicht op het gebruik van genotmiddelen omdat met name het gebruik illegale drugs relatief weinig voorkomt. Antenne richt zich op specifieke doelgroepen met een verhoogd middelengebruik waar trends zich vaak in een eerder stadium voordoen.

Onderzoeker Ton Nabben:

Antenne Amsterdam volgt al meer dan 25 jaar trends in de hoofdstedelijke drugsmarkt. In al die jaren zagen we verschillende golfbewegingen in drugsgebruik voorbij komen, van acid tot zerotolerance.

Doel

Door het systematisch in kaart brengen van ontwikkelingen in middelengebruik, blijven wetenschappers en up-to-date en preventieprofessionals alert.

Methode

Antenne is een multi-methodische monitor waarin onderzoekers verschillende gegevens verzamelen.

Vaste onderdelen

  • Interviews met insiders uit het uitgaansleven en met professionals die werken met risicojongeren.
  • Vragenlijsten onder wisselende doelgroepen in onder andere cafés, mbo-scholen en jeugdzorg.
  • Analyse van laboratoriumuitslagen (zuiverheid en dosering) van de drugstestservices.

Verwachte resultaten/producten

Onderzoekers publiceren de resultaten in jaarlijkse rapportages op hva.nl/antenne.

Verwachte maatschappelijke impact

Voorlichters, hulpverleners en beleidsmakers kunnen op basis van de resultaten aansluiten bij de actualiteit en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in drugs- en gebruikersmarkten in het uitgaansleven (o.a. clubs, festivals, raves) en daarbuiten (o.a. buurtjongeren, straatgroepen) in steden en dorpen.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Naast de bewezen waarde als signaleringsinstrument voor de preventiepraktijk, heeft Antenne ook empirische waarde voor het onderzoeksveld. De schat aan verzamelde gegevens is en wordt verwerkt in scripties, wetenschappelijke artikelen, dissertaties en de Nationale Drugs Monitor (NDM). Studenten en stagiairs lopen regelmatig mee in het onderzoek.

Betrokken HvA-lectoraten

  • Geintegreerde Complexe Zorg (Corine Latour)
  • Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (Stan Majoor)

Externe partners

  • Gemeente Amsterdam
  • Regio Gooi en Vechtstreek
  • VWS
Gepubliceerd door  Urban Vitality 14 februari 2024

Project Info

Startdatum 17 nov 2021
Einddatum 31 dec 2024

Contact

Melissa Boekholt