Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

HOUSE OF SKILLS

Leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam

Project

In de regio Amsterdam is veel werk. Bijvoorbeeld in de bouw, het onderwijs, de zorg en de techniek. Als er niet alleen naar diploma’s wordt gekeken maar ook naar skills, is de kans dat mensen werk vinden en houden veel groter. House of Skills heeft samen met partners verschillende skillsinstrumenten ontwikkeld waarmee werkenden en werkzoekenden online ontdekken welk werk bij hun skills past. Ook kunnen organisaties hiermee werknemers vinden met de juiste skills voor hun vacatures.

House of Skills is een living lab onder leiding van de gemeente Amsterdam en zestien betrokken partners. Doel van het House of Skills is duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam. Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation is een van de trekkers van het House of Skills. Zo zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het business model van het House of Skills.

House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hierdoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

Instrumenten

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld voor skillsgerichte loopbaanontwikkeling, zoals de Paskamer en het platform Mijnhouseofskills, daarnaast wordt er gewerkt aan het Skillspaspoort; een document waarin al jouw skills staan beschreven en waarmee je als het ware vrij kunnen reizen over de arbeidsmarkt. Met deze instrumenten krijg je meer inzicht in je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, vanuit een skillsbenadering.

Programmas

Ook is het Transferpunt Zorg en Welzijn en het Loopbaanpad Techniek en Bouw ontwikkeld.Deze programma's zijn gericht op het faciliteren van werk-naar-werktrajecten voor werkenden en werkzoekenden in krimpsectoren (luchtvaart, horeca) naar groeisectoren (zorg, duurzame bouw, IT).

Doelgroep

House of Skills is een leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor met name lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam die:

  • werkzaam zijn in een groeisector;
  • werken in een sector die bedreigd wordt door verlies aan banen;
  • korter dan 1 jaar werkloos zijn;
  • een eenmanszaken hebben en/of zzp-er zijn.

De HvA is met meerdere lectoraten en opleidingen actief in het House of Skills. Alex Straathof (lector Management van Cultuurverandering) is plaatsvervangend directeur House of Skills. Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation is samen met de gemeente Amsterdam een van de trekkers van House of Skills.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Programmadirecteur Annelies Spork over House of Skills 

Samenwerkingspartners
Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, Novacollege, Hogeschool Windesheim, Universiteit van Amsterdam, FNV, James (gelieerd aan CNV), Manpower, Randstand, UWV, Techniekraad Noord-Holland, Deloitte en de regionale en lokale overheden samenwerkend in het Platform Economie Metropoolregio Amsterdam.

Onderwijs
Achttien opleidingshuizen in de MRA vormen de basis van de uitvoering van het House of Skills, dit zijn publiek-private samenwerkingen van ROC’s met ruim 500 bedrijven in met name de vraagsectoren.

Periode
2017-2021 | 2021-2022

De eerste projectperiode is inmiddels afgerond.

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Per 1 april 2021 maakt House of Skills als programma onderdeel uit van de Amsterdam Economic Board. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills.

Hou de website van House of Skills in de gaten voor het laatste nieuws hierover!

Gepubliceerd door  Urban Governance 22 juli 2021

Project Info

Startdatum 01 jan 2017
Einddatum 30 dec 2022