Centre of Expertise Urban Education

Lesgeven over verkiezingen: lesmateriaal voor het mbo

Woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Gaan stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, Hoe stimuleer je jongeren om hierover na te denken en om daadwerkelijk te gaan stemmen?

Kant- en klare lessen

Binnen het lectoraat Burgerschapsonderwijs is in het onderzoeksproject Stemmen stimuleren van mbo studenten lesmateriaal ontwikkeld wat aan die behoefte voldoet. Twee aspecten zijn bij de lessen daarbij van belang. Ten eerste laat onderzoek zien dat het spreken over wel/niet gaan stemmen relevant is voor de participatie van jongeren, het kan hen aan het denken zetten. Ten tweede is het missen van praktische informatie over hoe je moet stemmen belemmerend, waardoor jongeren soms niet stemmen.

Het lesmateriaal bestaat uit kant-en-klare lessen die in de praktijk toepasbaar zijn. Het materiaal is in eerste instantie toegespitst op het mbo, maar is ook zeker bruikbaar in het vo en hbo. Het bestaat uit twee lessen. De eerste les richt zich op het redeneren om wel of niet te gaan stemmen, de tweede les is gericht op het stemproces zelf.

Mocht je meer materiaal zoeken over staatsinrichting, dan kan je terecht op de site van ProDemos.

Korte evaluatie

Heb je het materiaal gebruikt? Dan horen we graag terug hoe je dit hebt ervaren! Neem daarvoor contact op met Willemijn Rinnooy Kan

Gepubliceerd door  Urban Education 13 oktober 2023