The Work Lab

Arbeid en human capital in transitie

De rol van arbeid in de samenleving verandert. De arbeidsmarkt is in transitie. Het flexwerken, de toepassing van artificiële intelligentie (AI) en platformeconomie rukken op. Wie wil blijven meedoen in de toekomst is genoodzaakt om op deze en andere veranderingen in te spelen. Dit leidt bij werkgevers, werknemers en de overheid tot vragen en uitdagingen op het gebied van arbeid en menselijk kapitaal.

Onderzoeksvragen en focus

De impact van technologie leidt tot de noodzaak van meer upskilling om de veranderingen bij te kunnen benen. Hiervoor is het van belang dat werkgevers, werknemers en overheid samenwerken en samen investeren in toekomst gerichte competenties van werknemers. Al het aanwezige menselijk kapitaal in de samenleving zal in de toekomst hard nodig zijn om de economie draaiende te houden.

Hierdoor zal steeds meer aandacht zijn voor diversiteit, duurzaamheid, nieuwe technologieën en economieën. Dit zal in steeds meer organisaties zorgen voor nieuwe vraagstukken die betrekking hebben op betere, duurzame inzet van het aanwezige menselijk kapitaal in organisaties en daarbuiten.

The Work Lab houdt zich bezig met verschillende vragen zoals:

- Wat betekenen de veranderingen voor werkgevers, werknemers en de overheid?
- Welke competenties zijn belangrijke voor de toekomst?
- Welke (HR)strategie hebben werkgevers nodig om mee te kunnen met de veranderingen op de arbeidsmarkt?
- Op welke manieren kunnen werkgevers, werknemers en de overheid de duurzaamheid bestendigen van het menselijk kapitaal in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt?
- Welk effect hebben economische en sociale transities op de vraag naar menselijk kapitaal in en buiten organisaties?
- Welke menselijk kapitaal interventies, investeringen en innovaties zijn nodig? En hoe kunnen werkgever met hun organisatie hierop in spelen?
- Welke onderwijs, organisatie- en arbeidsmechanismen zorgen voor sociale en economische ongelijkheid op de arbeidsmarkt?

Duurzame arbeid, HR- en businessmodellen

Arbeid in transitie is een van de thema's waar The Work Lab van de Hogeschool van Amsterdam zich op richt als kennispartner voor inzichten en interventies rond arbeid en menselijk kapitaal in en buiten organisatie in de metropoolregio Amsterdam. We hebben een breed portfolio van praktijkgericht onderzoek rond vraagstukken die komen vanuit werkveld en overheid.

Met passie en plezier werken we aan het verder brengen van organisaties in een snel veranderende wereld. We richten ons vanuit bedrijfskundig en HR-perspectief op vraagstukken rond arbeid, sociale zekerheid en sociaal ondernemerschap. In de onderzoeken staat een continue verbetering en verduurzaming van arbeid en menselijk kapitaal centraal. Samen met opdrachtgevers genereren we impact door onder meer nieuwe en duurzame HR- en businessmodellen te ontwikkelen en implementeren.

Neem voor meer informatie contact op met Hafid Ballafkih

Gepubliceerd door  CAREM 19 oktober 2020