The Work Lab

Naar een werkzame bijstand

Presentatie Onderzoeksrapport

28 jun 2023 18:25 | Centre for Economic Transformation

Na vier jaar onderzoek naar het Amsterdams Experiment met de Bijstand was op 27 juni de afsluiting; een mooie, levendige bijeenkomst met bijstandsgerechtigden (deelnemers aan het onderzoek), klantmanagers, onderzoekers, ambtenaren van de gemeente Amsterdam en het ministerie van SZW. De onderzoekers presenteerden de inzichten en aanbevelingen en gingen hierover in gesprek met de aanwezigen.

Het Amsterdams experiment met bijverdienen in de bijstand is een succes gebleken, zo kwam naar voren uit het onderzoek van de HvA (The Work Lab) en de Universiteit van Amsterdam. De mogelijkheid om te kunnen bijverdienen verhoogt de bestaanszekerheid van mensen en meer mensen zijn aan het werk gekomen.

Enkele belangrijke bevindingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen: erkenning, vertrouwen en positieve en persoonlijke aandacht zijn onmisbaar voor de relatie tussen klantmanager en bijstandsgerechtigden; de bijverdienpremie is een belangrijke maatregel voor alle parttime werkende bijstandsgerechtigden. Tijdens de bijeenkomst kwam opnieuw naar voren hoe belangrijk maatwerk en persoonlijke aandacht in de begeleiding zijn.

De resultaten en aanbevelingen staan vermeld in het onderzoeksrapport ‘Naar een werkzame bijstand’, dat gepresenteerd is tijdens de bijeenkomst. Een deel van de bevindingen zijn al sinds 2021 beschikbaar voor alle Amsterdammers in de bijstand, zoals de Bijverdienpremie.

Overhandiging onderzoeksrapport Experiment met de Bijstand

Rutger Groot Wassink, Amsterdamse wethouder Sociale Zaken, en Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur van de HvA namen de eerste exemplaren van de boekpublicatie in ontvangst uit handen van onderzoeker Sandra Bos.

Rutger Groot Wassink gaf aan trots te zijn "Ik ben blij met de waardevolle resultaten van het onderzoek en ik ben er trots op dat een aantal aanbevelingen inmiddels zijn opgenomen in Amsterdams beleid. Wij willen op een andere manier nadenken over mensen in de bijstand. Dit onderzoek helpt daarbij."

Jopie Nooren benadrukte ook de impact van het onderzoek op het onderwijs: "Naast het doen van onderzoek naar onder andere de Bijstand in Amsterdam leiden we onze studenten op tot goede sociale professionals, waaronder klantmanagers. Goede begeleiding, vanuit persoonlijke aandacht en vertrouwen, zorgt voor perspectief in het leven van een bijstandsgerechtigde. Het is een voorwaarde voor een werkzame bijstand."

Onderzoeksrapport downloaden of boek bestellen

Het boek 'Naar een werkzame bijstand' is inmiddels te koop in de boekhandel. De pdf is kosteloos te downloaden via onderstaande button. Ook is er een link naar het luisterboek toegevoegd, zie de betreffende button.

Naar een werkzame bijstand - boekcover

Deze publicatie in de vorm van een luisterboek en/of downloadbare versie is een verslaglegging van het onderzoek Amsterdams Experiment met de Bijstand door de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de gemeente Amsterdam, en deels gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. De uitgave is mogelijk gemaakt door The Work Lab, onderdeel van het Centre of Expertise for Economic Transformation, Hogeschool van Amsterdam. www.hva.nl/cet.

Inhoudsopgave Luisterboek:

H0 Voorwoord 00:00:00 - 00:03:30
H1 Voorgeschiedenis en opzet 00:03:30 - 00:38:30
H2 Drie soorten begeleiding 00:38:30 - 01:15:00
H3 Belang van begeleiding 01:15:00 - 01:58:30
H4 Werken in de bijstand 01:58:30 - 02:25:00
H5 De waarde van niet-betaald werken 02:25:00 - 02:47:00
H6 Welbevinden onder druk 02:47:00 - 03:08:00
H7 Klantmanager een complex beroep 03:08:00 - 03:54:00
H8 Aanbeveling en nawoord 03:54:00 - 04:16:00
H9 Over de auteurs 04:16:00 - 04:18:00
H10 Verantwoording 04:18:00 -04:19:30
H11 Dankwoord 04:19:30 - 04:22:30

AEB-panel-in-gesprek-met-zaal