Hogeschool van Amsterdam

Pedagogiek Stagebureau

Leren in de praktijk is een belangrijk uitgangspunt van studeren aan de HvA. Studenten lopen bij HvA meteen in het eerste jaar stage. Om dit mogelijk te maken werkt de HvA intensief samen met scholen en instanties in Amsterdam.

Pedagogiek

De opleiding Pedagogiek aan de HvA richt zicht met nadruk op het werken als pedagoog in de grootstedelijke omgeving. De stages maken een belangrijk deel uit van de opleidingen Pedagogiek en Leraar Pedagogiek. De opleidingen onderhouden intensieve contacten met de instellingen in de verschillende sectoren waarvoor en waarmee wordt opgeleid; opvoedingsondersteuning, onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang. Er zijn instellingen waarmee de opleiding vaste contacten heeft en instellingen die een beperkt aantal plekken of af en toe een stage aanbieden.

De vaste partners waar de opleiding Pedagogiek onder andere mee samenwerkt zijn:

 • SKC;
 • Weekend Academie;
 • OKT (Ouder Kind Team);
 • Humanitas;
 • Spel aan Huis;
 • Compananny;
 • Kinderrijk;
 • Combiwel;
 • Spinaker;
 • Bureau Jeugdzorg;
 • ROCvA;
 • Horizoncollege.

Meer informatie over stages staat op de pagina over werkplekleren Pedagogiek.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 oktober 2019