Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Iets voor jou?

Pedagogiek gaat over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. En vooral hoe dat veilig en gezond kan. Als pedagoog ondersteun jij ouders en mede-opvoeders in het dagelijks leven én in complexe opvoed- en onderwijssituaties. Met de vierjarige voltijdopleiding Pedagogiek studeer je af in het profiel jeugd. Dit biedt de mogelijkheid tot een beroepsregistratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ).

Schrijf je in
Bachelor Pedagogiek voltijd: Iets voor jou?

Begin jij na de zomer met Pedagogiek voltijd? Wij hebben alle belangrijke info voor je op een rijtje gezet.

Ga naar Start Opleiding

Dit ga je doen

De voltijdopleiding Pedagogiek is zeer praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. De opleiding werkt met beroepstaken die gebaseerd zijn op de kerntaken van een hbo-pedagoog.

Bachelor Pedagogiek voltijd: De opleiding
Jaar 1

Het eerste jaar verken je het beroep van de pedagoog. Je werkt elk blok aan een beroepsopdracht en je volgt kennisvakken en vaardigheidstrainingen. Ook ga je al stage lopen in het pedagogisch werkveld en krijg je begeleiding in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Jaar 2

In het tweede jaar ligt de focus op complexe opvoedingssituaties. Deze casussen worden behandeld tijdens beroepsopdrachten, vaardigheidstrainingen en hoorcolleges. Je kiest zelf een stage voor 8 uur per week.

Jaar 3

In jaar drie start je met een minor (keuzeprogramma van een half jaar) gevolgd door een jaarstage van 28 uur. Daarnaast volg je 1 dag verplichte beroepsopdrachten en keuzevakken. Supervisiebijeenkomsten bieden ondersteuning bij het uitvoeren van je stage en bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Jaar 4

In het vierde jaar rond je de jaarstage af. In de tweede helft van dit laatste jaar werk je aan je afstudeeropdracht waarbij je een innovatief beroepsproduct voor de praktijk ontwikkelt.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Havo, vwo of mbo 4

Je wordt tot deze opleiding toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling voor een vak.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

40 uur per week

Bij een volledig programma heb je circa 17 contacturen per week. Daarnaast werk je 15-20 uur aan projecten, opdrachten en het voorbereiden van lessen en tentamens.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

Naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden van ongeveer € 600 per jaar.

Lees meer over studiekosten

Waarom Pedagogiek voltijd aan de HvA?

Lerares geeft uitleg aan leerling
  • Als pedagoog zoek je graag oplossingen voor problemen waar kinderen of jongeren mee moeten dealen, hoe klein of groot ook. En je laat je daarbij niet snel uit het veld slaan.
  • De opleiding is zeer praktijkgericht én geeft je een stevige theoretische basis. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen tijdens beroepsopdrachten en stages.
  • Als afgestudeerd hbo-pedagoog kun je op verschillende plekken aan de slag en heb je goede baankansen.

Voor wie?

Student volgt college
  • Je hebt interesse in opvoeden, leren en ontwikkeling.
  • Je hebt interesse in sociaal, cultureel en maatschappelijk werk.
  • Je wilt graag direct impact hebben op jongeren.