Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De opleiding duurt vier jaar en je hebt 42 lesweken van gemiddeld 40 uur per week.

Contacttijd

Een studiejaar omvat 42 lesweken per jaar. De contacttijd bij de opleiding bestaat uit onder meer hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. 

Zelfstudie

Verder besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens). In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig.

In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.