Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Naomi Mbawala

Student Pedagogiek voltijd

Testimonial Naomi Mbawala

"In de opleiding Pedagogiek kijken we naar het kind als individu én naar de omgeving waarin het kind opgroeit. Het is een brede opleiding waarin tal van onderwerpen aan bod komen, allemaal even leuk en interessant!"

Van jongs af aan was het mijn droom om met kinderen en jongeren te werken en ze te begeleiden. Omdat de opleiding Pedagogiek zich uitsluitend richt op kinderen, jongeren en hun omgeving - de doelgroep waar ik in de toekomst mee wil werken - koos ik voor deze opleiding. De opleiding zelf gaat mij goed af. We moeten veel (reflectie)verslagen schrijven, beroepsopdrachten maken, theorieën bestuderen en daar gaat veel tijd in zitten. Gelukkig houd ik van schrijven en vind ik de stof erg interessant. Dat scheelt enorm. Bovendien wil ik na de opleiding Pedagogiek doorstuderen en de master Orthopedagogiek volgen. 

Beroepsopdrachten 

De hoorcolleges over ontwikkelingspsychologie, gezinspedagogiek, sociologie, kinderrechten en orthopedagogiek, vind ik enorm interessant om te bestuderen. Het geeft je inzicht in de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden. Je leert over diverse opvoedingsstijlen en problematieken rondom het kind en het gezin. Daarnaast doen we beroepsopdrachten en deze sluiten goed aan bij de theorie van de hoorcolleges. Zo’n beroepsopdracht is steeds weer anders: van het maken van een ontwikkelingsspel tot het verrichten van observaties bij een gezin of het opstellen van een handelingsplan voor een kind dat zich in een complexe situatie bevindt. Op deze manier gaat de theorie echt leven, heel interessant en leerzaam!

Studeren met een functiebeperking

Ik ben slechthorend dus volledig communicatie volgen in een groep blijft een uitdaging. Vanuit de opleiding wordt hier goed rekening mee gehouden en proberen ze de lessen voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo regelen ze bijvoorbeeld voor groepsopdrachten een rustige ruimte, is er ondertiteling (AVA) geregeld voor de hoorcolleges en leerde een docent zelfs een aantal gebaren om haar hoorcollege mee te openen. Het blijft belangrijk om daarin zelf initiatief te nemen en met de opleiding af te stemmen wat er nodig en mogelijk is.

Betrokken docenten

Vanaf de eerste dag ervaar ik een hele fijne en gemoedelijke sfeer. Het is echt een sociale opleiding. Zowel binnen als buiten de opleiding heb ik goed contact met de studenten: we studeren samen, helpen elkaar waar nodig en hebben het gezellig samen. De docenten zijn zeer betrokken en vriendelijk. Je kan ze altijd benaderen en zijn altijd bereid om te helpen.

Heb jij een functiebeperking en wil je graag deze opleiding doen?

Geef dan bij je aanmelding aan wat je nodig hebt. Samen kunnen jullie dan bespreken wat mogelijk is. Realiseer je ook dat jouw functiebeperking jouw beroepsuitoefening – dus ook je stage - niet in de weg mag staan. Meer weten? Kijk dan hier(opent in nieuw venster).