Stage Pedagogiek

Beste praktijkbegeleid(st)er,

Hartelijk dank voor het bieden van een stageplaats aan onze studenten. De ervaringen en de begeleiding die door u aan onze studenten geboden worden zijn een onvervangbaar onderdeel van de opleiding. Door samen op te leiden kunnen we de studenten optimaal voorbereiden op een functie als docent Pedagogiek.

Vernieuwde lerarenopleiding Pedagogiek jaar 1 en 2
Op deze pagina is informatie te vinden over het werkplekleren van de vernieuwde lerarenopleiding Pedagogiek jaar 1 en 2. Het werkplekleren jaar 1 wordt omschreven in de handleiding Werkplekleren en professionaliseren jaar 1. Het werkplekleren jaar 2 is geïntegreerd in het vak pedagogisch en didactisch handelen 1 & 2 en wordt in bijbehorende handleidingen beschreven. De handleiding zijn op deze pagina te vinden.

Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 3/4 en KOP
Op deze pagina is de Gids werkplekleren van de tweedegraads lerarenopleiding pedagogiek jaar 3 & 4 en de KOP-opleiding Pedagogiek te vinden. Deze gids is een middel om het 'leren op de instelling' tijdens de stage te ordenen, zowel voor de student als voor de werkplekbegeleider vanuit de instelling.

Wij hopen dat de stage inspirerende en leerzame ervaringen oplevert, voor student en praktijkbegeleider!

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 8 februari 2024