Stage Pedagogiek

Beste praktijkbegeleid(st)er,

Hartelijk dank voor het bieden van een stageplaats aan onze studenten. De ervaringen en de begeleiding die door u aan onze studenten geboden worden zijn een onvervangbaar onderdeel van de opleiding. Door samen op te leiden kunnen we de studenten optimaal voorbereiden op een functie als leraar Pedagogiek.

Op deze pagina is de Gids voor Stage van de tweedegraads lerarenopleiding pedagogiek en de kop-opleiding Pedagogiek te vinden. Deze gids is een middel om het 'leren op de instelling' tijdens de stage te ordenen, zowel voor de student als voor de praktijkbegeleider vanuit de instelling.

Deze gids is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 1 wordt de opbouw van de opleiding beschreven.
  • In hoofdstuk 2 wordt de stage beschreven. De rol van praktijkbegeleider, de stagedocent en de student wordt duidelijk uiteengezet waarbij ook aandacht besteed wordt aan de planning.
  • Het laatste hoofdstuk beslaat de beoordeling en de op te leveren producten.
  • In de bijlagen zijn o.a. de beoordelingsformulieren en het formulier voor urenverantwoording terug te vinden.

Wij hopen dat de stage inspirerende en leerzame ervaringen oplevert, voor student en praktijkbegeleider!

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 september 2022