Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De Nederlandstalige master Applied AI duurt één jaar en is verdeeld in twee semesters van 30 punten. Het eerste semester is voor alle studenten gelijk, in het tweede semester kiest de student voor een Applied AI-lab waarbinnen de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd.

Het programma kenmerkt zich door praktijkgericht onderzoek op masterniveau. Van studenten wordt veel zelfstandigheid verwacht in het uitwerken van een onderzoeksopdracht op basis van wetenschappelijke literatuur en het zelfstandig uitvoeren van deze opdracht.

Semester 1

Het eerste semester is opgedeeld in 2 blokken, waarin je twee projecten uitvoert in kleine teams. Ieder project richt zich op een ander perspectief van AI.

  • Project 1: De verwerking van beeld met machine learning
  • Project 2: De verwerking van taal met deep learning

Tijdens de projecten onderzoek en ontwerp je, met je team, een AI oplossing en ontwikkel en evalueer je als team een prototype van (een deel) van deze oplossing.

Ieder project kent twee iteraties, zodat je je voldoende kunnen bekwamen in het doorlopen van een ontwerp- en ontwikkelproces. De werkvormen in het project zijn gevarieerd, je bespreekt gezamenlijk literatuur (en draagt relevante literatuur aan), onderzoekt via discussie ethische dilemma’s en brengen deze in relatie tot het project. Projectgroepen worden gecoacht op proces en product door een coach. Voor technische vragen kun je een technisch expert consulteren. Tijdens het project volg je workshops ontwerpen, waar je leert het vraagstuk in kaart te brengen, een AI-oplossing vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen te bezien en te evalueren wat de gevolgen van een gekozen AI-oplossing kan zijn. Je oefent met verschillende ontwerpmethoden.

Semester 2

Het tweede semester staat in het teken van de afstudeeropdracht. In dit semester toon je aan dat je zelfstandig een AI-vraagstuk kunt onderzoeken en een passende AI-oplossing kunt ontwerpen en evalueren. Deze AI-labs zijn gesitueerd in een faculteit van de HvA en zijn verbonden aan het Centre of Expertise AAI(opent in nieuw venster).

Je voert de afstudeeropdracht uit binnen een van de volgende Applied AI-labs die bij de master zijn aangesloten:

Het Applied AI-lab waarbinnen je afstudeert doet praktijkgericht onderzoek op een specifiek toepassingsdomein. Je begint je werkzaamheden dan ook met je te verdiepen in het toepassingsdomein en het onderzoek dat binnen het AI-lab wordt gedaan. Naast deze inwerk- en verdiepingsperiode volg je ook nog lessen waarin je specifieke technologie (voor een deel toepasbaar binnen jouw toepassingsdomein) leert.

Vergelijking met andere opleidingen

De Master Applied Artificial Intelligence aan de HvA onderscheidt zich doordat in deze master de verbinding tussen fundamentele kennis van de techniek en de praktijk wordt gelegd. Onze professionals op masterniveau zijn in staat om vanuit een praktisch vraagstuk te bepalen of en hoe AI van toepassing is, waarbij zij niet alleen kijken naar de technische mogelijkheden maar ook naar de bredere context en de haalbaarheid en wenselijkheid van een AI-gebaseerde oplossing vanuit sociale, maatschappelijk en ethisch perspectief. Dit vereist een goed begrip van de onderliggende theorie, maar ook de vaardigheid deze toe te passen in het werkveld en om te gaan met complexe en incomplete informatie. Onderstaande tabel plaatst de Master AAI in de context van andere opleidingen op dit gebied.

OpleidingKennis en vaardigheden
Bachelor (HBO)Toepassen van, deels innovatieve, methoden en technieken, uitwerken van een ontwerp van een AI-oplossing naar een werkend product.
Master Applied AIFundamentele kennis van Artificiële intelligentie. Het vermogen om een verantwoorde AI-oplossing te ontwerpen in de context van gebruik, rekening houdend met een sociale, maatschappelijke en ethische overwegingen.
Academische Master AIFundamentale kennis van Artificiële Intelligentie. Het vermogen om efficiëntie en accurate AI-oplossingen te ontwerpen op conceptueel niveau en om AI-algoritmen verder te optimaliseren.
PhDVermogen om nieuw AI-technieken en concepten te ontwikkelen op basis van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het masterdiploma Applied Artificial Intelligence (M) en mag je de titel Master of Science (MSc) dragen. Je kunt dan direct aan de slag.