Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Smart Education Lab

Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Met Smart Education bouwt de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) aan expertise op het gebied van leren en onderwijzen met Kunstmatige Intelligentie. FOO ambieert een actieve, leidende bijdrage in de ontwikkeling en inbedding van evidence-informed, digitale onderwijsgereedschappen (EdTech) voor het werkveld en het eigen hoger onderwijs. Smart Education stimuleert het opleiden van digitaal bekwame docenten met actuele kennis van digitale didactiek en onderwijsinnovaties met Artificiële Intelligentie.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Technologische ontwikkelingen rond AI zorgen voor nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Het is de ambitie van het Smart Education Lab om het onderwijs op een verantwoorde manier te verrijken met deze nieuwe technologieën.

Slimme ondersteuning van leerbehoeften

Door de effectieve inzet van digitale leeromgevingen met een rijk aanbod van digitale leermiddelen kunnen persoonlijke leerbehoeften beter worden ondersteund. Denk aan adaptief toetsen of onafhankelijk van plaats en tijd leren, met meer eigenaarschap en regie op het eigen leerproces.

Nieuwe vormen van interactie

Door nieuwe interactiemogelijkheden kunnen leermaterialen worden ingezet die voorheen niet mogelijk of te kostbaar waren. Neem Virtual en Augmented Reality, mobiele technologie, interactieve kennisrepresentaties, animaties en natuurlijke taalinterfaces. Door deze mogelijkheden spelen we binnen het onderwijs beter in op individuele leerbehoeften. Met de voordelen van een-op-eeninstructie, waar in klassikale situaties onvoldoende ruimte en tijd voor is.

Integrale inzichten

Door data te analyseren (learning analytics) krijgen docenten meer inzicht in hoe en wat studenten leren, en waar ze hulp bij nodig hebben. Daaruit kunnen lessen worden getrokken over onder meer de effectiviteit van leermaterialen en de inrichting van het leerproces (evidence-informed). Smart Education ontwikkelt expertise op dit gebied door te leren van eigen projecten en onderzoek, en van de onderwijspraktijk.

Maar wat doet het lab dan concreet?

Met de projecten Denker (voortgezet onderwijs) en Minds-On (primair onderwijs) wordt gewerkt aan Interactieve Kennisrepresentaties. Leerlingen construeren kennis in de vorm van diagrammen. De onderliggende software heeft kennis van de gecreëerde inhoud en geeft nuttige feedback.

Het project Bewijsgestuurd Cursusontwerp is onderdeel van het hogeschoolbrede programma rond onderwijsdata en werkt aan het waardevol inzetten van Learning Analytics. Het project onderzoekt de relatie tussen het online onderwijsaanbod, hoe het wordt gebruikt en wat voor resultaten het oplevert. Met deze informatie kunnen docenten hun vakken zo inrichten dat studiegedrag en -succes maximaal ondersteund worden.

In het project Computational Thinking onderzoekt een groep docentonderzoekers van verschillende opleidingen hoe studenten en leerlingen taken kunnen uitbesteden aan computers. In de context van wiskundeonderwijs gaat dit bijvoorbeeld over Algoritmisch Denken.

Smart Education participeert in de onderwijsgroep van de Nederlandse AI Coalitie. Dit netwerk focust op de potentie van Kunstmatige Intelligentie voor talentontwikkeling en -benutting van alle leerlingen, studenten en werknemers.

Daarnaast maakt het lab deel uit van de Special Interest Group 'AI in Education' van SURF. Die zogenoemde SIG wil de inzet van AI in het hoger onderwijs versnellen door docenten te inspireren voor en te ondersteunen bij de mogelijkheden van AI in hun onderwijs.

Benieuwd wat het Smart Education Lab voor jou kan betekenen? Ben je op zoek naar bijvoorbeeld een (afstudeer-)opdracht, minor of stage? Of wil je als bedrijf/organisatie graag met het lab samenwerken? Neem dan contact op met:

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 25 maart 2022