Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Interesse? Hier vind je de toelatingseisen om te kunnen starten met de opleiding Master Leraar Wiskunde.

Vooropleiding

Je bent direct toelaatbaar tot de Master Leraar Wiskunde met 1 van de volgende vooropleidingen:

  • Tweedegraadsdiploma wiskunde
  • Bachelor of Education Wiskunde
  • wo-bachelor Wiskunde in combinatie met een educatieve minor plus een aanstelling als leraar
  • Een relevante wo-bachelor, zoals informatica en econometrie, in combinatie met een aanstelling als leraar

Toelatingsgesprek

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding vindt een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding. Als je toegelaten wordt, ontvang je een toelatingsbewijs van de van de opleiding Master Leraar Wiskunde. Dit heb je nodig om met de opleiding te kunnen starten. 

Bij een buitenlands diploma is een NT2-diploma een vereiste. Voor meer informatie, kijk op de pagina credential evaluation.

Toelatingseisen losse module

Om een losse module (contractonderwijs) te kunnen volgen heb je minimaal een tweedegraadsbevoegdheid/bachelor of education of een wo-bachelor met educatieve minor nodig. Voor de opleiding Master Leraar Wiskunde geldt met ingang van studiejaar 2020-2021 dat aspirant-studenten met een wo-bachelor wiskunde zonder educatieve minor en een aanstelling als leraar ook toelaatbaar zijn. Leraren in het bezit van een relevant wo-bachelordiploma, zoals informatica en econometrie, zijn ook welkom. Als contractstudent kun je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Volg je de tweedegraadslerarenopleiding in voltijd of deeltijd, dan wordt er geen toestemming verleend om losse modules van het masterprogramma te volgen.