Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Leraar Wiskunde

Een opleiding met toekomst

Als eerstegraadsleraar wiskunde kun je lesgeven in de bovenbouw van de havo, het vwo en op het hbo. Je bent bevoegd voor de vakken Wiskunde A, B, C, D en het vak Natuur, Leven & Techniek (NLT). Onlangs is daar ook het onderdeel rekenen bijgekomen.

Wat kun je worden?

Als eerstegraadsleraar wiskunde ga je aan de slag in het onderwijs en ben je er klaar voor om les te geven in de bovenbouw van havo, vwo en op het hbo. Je mag lesgeven in de vakken Wiskunde A, B, C, D, Natuur, Leven & Techniek (NLT) en rekenen.

Welke beroepsrollen ga je vervullen?

Na je opleiding ben je in staat diverse beroepsrollen op je te nemen en bezit je de kernkwaliteiten die jou tot een eerstegraadsleraar maken. Je bent een expert in je schoolvak, een gevorderd vakdidacticus en een onderzoekende professional.

Lees meer over de beroepsrollen