Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Een opleiding met toekomst

Als eerstegraadsleraar wiskunde kun je lesgeven in de bovenbouw van de havo, het vwo en op het hbo. Je bent bevoegd voor de vakken Wiskunde A, B, C, D en het vak Natuur, Leven & Techniek (NLT). Onlangs is daar ook het onderdeel rekenen bijgekomen.

Welke beroepsrollen ga je vervullen?

Student tijdens college

Na je opleiding ben je in staat diverse beroepsrollen op je te nemen en bezit je de kernkwaliteiten die jou tot een eerstegraadsleraar maken. Je bent een expert in je schoolvak, een gevorderd vakdidacticus en een onderzoekende professional.

Lees meer over de beroepsrollen