Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- (met uitzondering van het profiel C&M) of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
N&TN&GE&MC&M
HavoGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenNiet toelaatbaar
VwoGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenNiet toelaatbaar

Vooropleiding

Toelatingseisen

Opmerkingen

Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een diploma van een propedeuse (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

Werkervaring

Als je aan bovenstaande eisen voldoet ben je toelaatbaar tot de opleiding. Om de studie in vier jaar af te kunnen ronden worden er echter ook eisen gesteld aan het soort werk dat je doet; je moet een zogenoemde relevante werkkring hebben. Voor deze opleiding geldt als relevante werkkring dat je bij een industrieel bedrijf werkt, waar bovendien de mogelijkheid is om je op hbo-niveau te ontwikkelen. Voorbeelden zijn machinefabrieken, energiebedrijven, grotere installatiefirma's, ingenieursbureaus, service companies etc.

Waarom is werkervaring van belang?

Bij een voltijdstudie van vier jaar wordt per jaar een programma van 60 studiepunten aangeboden (staat gelijk aan een 40-urige werkweek). Bij deeltijd is dit uiteraard niet mogelijk. Bij Engineering is er voor gekozen een programma van veertig studiepunten aan te bieden. Naast de lessen op maandagmiddag en maandagavond betekent dat dus veel zelfstudie. De overige twintig punten worden verantwoord door je werkervaring. De opleiding gebruikt een aparte procedure om dit vast te stellen. Als je dus geen relevante werkervaring hebt zul je die zo snel mogelijk moeten vinden, in principe binnen één jaar na start van de opleiding.

Be an Engineer

Heb je nog geen baan, maar wil je wel graag een opleiding volgen en een carrière in de techniek? Dan is het samenwerkingstraject Be an Engineer(opent in nieuw venster) misschien wel iets voor jou. Combineer een baan bij toonaangevende bedrijven zoals Croon Wolter en Dros, Heijmans, Homij, Unica en VanDorp en volg tegelijk een betaalde deeltijd bacheloropleiding Engineering bij de HvA.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+ toelatingsonderzoek Engineering.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding