Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Voldoe jij aan de toelatingseisen?

Lees meer over welk diploma je nodig hebt om te starten met de opleiding Communication and Multimedia Design.

Je wordt tot de hbo-opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Er gelden geen nadere vooropleidingseisen. 

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2024 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2024-2025.

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoJe bent met elk havo- of vwo-profiel toelaatbaar.Heb je je havodiploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleidingsmanager of je voldoet aan de toelatingseisen.
Mbo 4Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaar

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder. Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek CMD.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Direct instromen in een hoger jaar?

CMD heeft beperkte mogelijkheden voor instroom in een hoger jaar. Je kunt uitsluitend instromen in een hoger jaar als je een propedeuse hebt behaald bij een andere CMD-opleiding met hetzelfde CROHO en na een positief advies van de tweede jaar teammanager. De opleidingsmanager beslist over de toelating.

Hoe werkt het?
Je dient een inschrijfverzoek in via Studielink(opent in nieuw venster) en geeft aan dat je wilt studeren als hogerejaarsstudent. Je volgt daar verder de procedure. Binnen 5 dagen ontvang je per mail een link om je kopie diploma, cijferlijst, boekenlijst en motivatie op te sturen. Na een positieve beoordeling van deze bewijzen ontvang je een bevestiging of je bent toegelaten tot het tweede jaar. Daarna ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de teammanager van het tweede jaar, zodat hij wat meer uitleg kan geven over ons tweede jaar en bijbehorende projecten en keuzevakken.

Kies je voor CMD? Schrijf je dan nu in!
Bekijk wat studeren bij CMD gaat kosten
Nog vragen over deze opleiding? Neem contact op