Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Toegepaste Psychologie

Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie bouw je een goede basis van psychologische kennis op. Je past deze theorie toe in situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. Maar ook wat en wie allemaal van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

Bekijk de video: Toegepaste Psychologie: de opleiding

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Leergemeenschappen

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie wordt er gewerkt met leergemeenschappen. Een leergemeenschap bestaat uit 4 docenten en 60 studenten, die we jong toegepast psychologen noemen. Binnen de leergemeenschap staat samen leren centraal. Er wordt veel samengewerkt aan opdrachten waarbij zowel de jong toegepast psycholoog als de docent uitgedaagd worden om zijn of haar expertise te delen. Kernwoorden bij het leren in een leergemeenschap zijn: samen leren, werken aan beroepstaken, intrinsieke motivatie en verbondenheid.

Bekijk de video: Leren in een leergemeenschap

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Toegepaste Psychologie in Amsterdam

Toegepaste Psychologie aan de HvA volg je midden in Amsterdam: een dynamische en multiculturele stad. Tijdens je opleiding kom je regelmatig in contact met het Amsterdamse werkveld. Je krijgt echte opdrachten van spelers in de stad en loopt er stage. Je past de ervaring die je opdoet in de praktijk steeds toe in je opleiding. Zo sta je steeds in verbinding met actuele thema’s en het leven in de stad.

Competenties

Toegepaste Psychologie is een competentiegerichte opleiding. Een competentie bestaat uit een aantal kwaliteiten (kennis, vaardigheden en houding) die je nodig hebt als je aan het werk gaat in de beroepspraktijk. De competenties zijn:

  • Beoordelen van gedrag: je verzamelt zelfstandig, bijvoorbeeld door observeren en onderzoeken, informatie om daarmee tot een oordeel te komen over gedrag.
  • Beïnvloeden van gedrag: je bedenkt en voert een gedragsinterventie uit op basis van analyse van een vraag of een ontwikkelbehoefte.
  • Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek: je verricht onderzoeksactiviteiten naar aanleiding van een vraagstuk uit de beroepspraktijk.
  • Professioneel werken: deze competentie zet je altijd en overal in, ongeacht de context en beroepssituatie. Er zijn zes aspecten:
  1. onderzoekende en analytische benadering
  2. ondernemende houding
  3. gericht op samenwerking
  4. gericht op inclusiviteit
  5. reflectief vermogen
  6. ethische afweging en verantwoording
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 1 november 2019